סוג
  
  
  
  
גירסאות תואמות של ממשק משתמש
  
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
12/06/2017 18:47חשבון מערכת15
default.master
default.master
  
17/02/2011 15:02BGU-USERS\sharonde3
minimal.master
minimal.master
  
17/02/2011 15:02BGU-USERS\sharonde4
oslo.master
oslo.master
  
29/05/2017 23:32חשבון מערכת15
oslo.preview
oslo.preview
  
29/05/2017 23:32חשבון מערכת15
seattle.master
seattle.master
  
29/05/2017 23:31חשבון מערכת15
seattle.preview
seattle.preview
  
29/05/2017 23:31חשבון מערכת15
v4.master
v4.master
  
17/02/2011 15:02BGU-USERS\sharonde4