​​​​​​​​​​​​​​​​​בכל סמסטר מתקיימות סדנאות הוראה לסגל זוטר חדש. כל עוזרי ההוראה החדשים נדרשים להירשם ולהשתתף בסדנה.  הסדנה מתמקדת בחשיבות תפקיד המתרגל/מדריך מעבדה בהוראה האקדמית, בהתמודדות עם אתגרים שיעלו בעבודה משותפת עם צוות הקורס, כלים לעמידה מול קהל, מגוון של שיטות הוראה ובחשיבותו של תכנון תרגול מראש​.

להלן פרטים על הסדנאות שתתקיימנה בסמסטר ב' תשפ"א

ברכות חמות על הצטרפותכם לסגל ההוראה של האוניברסיטה!
לפניכם משימה חשובה, מאתגרת ומעצימה, המאפשרת ביטוי מרתק לכשרונכם!  
לטובת הכנתכם לכך, על כל המתרגלים הפרונטליים ומדריכי מעבדות הוראה, להשתתף בסדנת הכשרה.

על מנת להתאים את הסדנה לאופן ההוראה, חלוקת הקבוצות תעשה על פי אופי הפעילות ההוראתית:
תרגול פרונטלי או הדרכה במעבדה. 

תרגול פרונטלי - שני מפגשי הכשרה (מספר קורס  970-5-0002, קבוצות 1-3)
א. מפגש לימוד (4 שעות) שיעסוק בהיבטים המרכזיים של משימת התרגול בכיתה ומחוצה לה. 
ב. מפגש התנסות (4 שעות, בקבוצות קטנות) שיוקדש להתנסות בהוראה ומשוב לכל משתתף.

הדרכה במעבדה (מספר קורס 970-5-0007, קבוצה 1)
מפגש לימוד אחד, (4 שעות) שיעסוק בהיבטים המרכזיים של משימת ההדרכה במעבדה.

שימו לב, חלה חובת נוכחות מלאה בכל המפגשים ולא ניתן יהיה לעבור בין הק​בוצות. ​

המפגשים יתקיימו ב zoom
תרגול פרונטלי
קבוצה מספר -​1
​​קבוצה
מספר -2

​​קבוצה מספר -3

מפגש ראשון
14.3.2021
שעות: 
9-13

15.3.2021
שעות:
9-13


17.3.2021
שעות:
13-17


מפגש מס' 2-
יש להרשם לקבוצת התנסות 
אחת מבין הקבוצות


11-
21.3.2021
9-13

21-
22.3.2021
9-13


31-
21.3.2021
13-17


12-
4.4.2021
13-17


22
5.4.2021
13-17


32
22.3.2021
9-13


13-
7.4.2021
9-13

​23
6.4.2021
13-17


33
11.4.2021
13-17
הדרכה במעבדה- קבוצה 8​
16.3.2021
9-13


 
הרישום יתבצע במהלך תקופת הרישום לקורסים.

בכל שאלה אפשר לפנות ליחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה teaching-center@bgu.ac.il

 

שאלות נפוצות

הצג הכל
הסתר הכל