​​בכל סמסטר מתקיימות סדנאות הוראה לסגל זוטר חדש. כל עוזרי ההוראה החדשים נדרשים להירשם ולהשתתף בסדנה.  הסדנה מתמקדת בחשיבות תפקיד המתרגל/מדריך מעבדה בהוראה האקדמית, בהתמודדות עם אתגרים שיעלו בעבודה משותפת עם צוות הקורס, כלים לעמידה מול קהל, מגוון של שיטות הוראה ובחשיבותו של תכנון תרגול מראש​.

להלן פרטים על הסדנאות שתתקיימנה בסמסטר ב' תש"ף

ברכות חמות על הצטרפותכם לסגל ההוראה של האוניברסיטה!
לפניכם משימה חשובה, מאתגרת ומעצימה, המאפשרת ביטוי מרתק לכשרונכם!  
לטובת הכנתכם לכך, על כל המתרגלים הפרונטליים ומדריכי מעבדות הוראה, להשתתף בסדנת הכשרה.

על מנת להתאים את הסדנה לאופן ההוראה, חלוקת הקבוצות תעשה על פי אופי הפעילות ההוראתית:
תרגול פרונטלי או הדרכה במעבדה. 

תרגול פרונטלי - שני מפגשי הכשרה (מספר קורס  970-5-0002, קבוצות 1-2)
א. מפגש לימוד (4 שעות) יעסוק בהיבטים המרכזיים של משימת התרגול בכיתה ומחוצה לה. 
ב. מפגש התנסות (4 שעות, בקבוצות קטנות) יוקדש להתנסות בהוראה ומשוב לכל משתתף.

הדרכה במעבדה (מספר קורס 970-5-0007, קבוצה 8)
מפגש לימוד אחד, (4 שעות) יעסוק בהיבטים המרכזיים של משימת ההדרכה במעבדה.

שימו לב, חלה חובת נוכחות מלאה בכל המפגשים ולא ניתן יהיה לעבור בין הקבוצות. ​


​​מתרגלים פרונטליים
קבוצה מספר -​1
​​קבוצה מספר -2
​​קבוצה מספר -3

קבוצה מספר -4

מפגש ראשון
23.3.2020
שעות: 
10-14
אולם ברקן
25.3.2020
שעות:
9-13
אולם אורן

26.3.2020
שעות:
9.30-13.30
אולם אורן

26.3.2020
שעות:
9.00-13.00
אולם ברקן

מפגש מס' 2-
יש להרשם לקבוצת התנסות 
אחת מבין הקבוצות


11-
29.3.2020
13-17
חדר 504, בניין הספריה
21-
1.4.2020
13.30-17.30
חדר 504, בניין הספריה
31-
1.4.2020
9.30-13.30
חדר 504, בניין הספריה

41-
1.4.2020
9.00-13.00
אולם אורן

12-
30.3.2020
13-17
חדר 504, בניין הספריה
22
2.4.2020
9-13
חדר 504, בניין הספריה
32
19.4.2020
9.30-13.30
חדר 504, בניין הספריה

42
2.4.2020
13.30-17.30
אולם אורן

13-
2.4.2020
13-17
חדר 504, בניין הספריה
​23
23.4.2020
9-13
חדר 504, בניין הספריה

33
20.4.2020
13-17
חדר 504, בניין הספריה​​

43
22.4.2020
9-13
חדר 504, בניין הספריה​​מדריכי מעבדות- קבוצה 8
22.3.2020
 13-17
אולם ברקן

 מיקומי אולמות: 

​*אולם ברקן- בית הסטודנט- קומת קרקע 

*אולם אורן- בניין 26- קומת קרקע 

* חדר 504- בניין הספריה, קומה רביעית
 
הרישום יתבצע במהלך תקופת הרישום לקורסים.

בכל שאלה אפשר לפנות ליחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה teaching-center@bgu.ac.il

 

שאלות נפוצות

הצג הכל
הסתר הכל