​​​​כלים דיגיטליים2.jpg

כלים דיגיטליים שונים מאפשרים למרצה לקבל באופן מידי תמונת מצב של עמדות הסטודנטים בכיתה, לאסוף מגוון של רעיונות או לבדוק את רמת ההבנה של התכנים הנלמדים.

כלים אלה מאפשרים לערוך סקרים בזמן אמת והם יוצרים הזדמנות להגביר את מעורבות הסטודנטים. ניתן להשתמש בכלים במגוון דרכים: להציף ידע קודם, לשחזר מידע שנלמד, להניע תהליך של סיעור מוחות וחשיבה משותפת, להרחיב את נקודות המבט של הסטודנטים וכן הלאה.

חשיפת עמדות וסיעור מוחות הן  אסטרטגיות חשובות בתהליך הלמידה. 

הן מאפשרות:

0 הטרמה – לעורר מערכות מושגים רלוונטיות וחיוניות לקליטת מידע חדש

0 הצפת ידע קודם – בסיס ללמידה חדשה

0 חשיפת הבדלים וריבוי נקודות מבט

0 ערעור-דיסוננס בין ידע קודם לחדש

0 מתן קול לסטודנטים/יות במהלך השיעור

0​ תמונת מצב מהירה של כלל הכיתה​​


כלים לביצוע סקרים ומיפוי הכיתה

הצג הכל
הסתר הכל

​​