​​​​​​​​​חיבור בחינות.jpg

שילוב של בחנים קצרים לאורך השיעור המקוון או בסיומו תורמים לקליטה של מידע ושמירתו לאורך זמן, ומאפשרים עיבוד של ידע חדש.

בדיקת ההבנה תורמת ל:

 • משוב על ההוראה שלנו > מה עבד לנו יותר ומה פחות
 • מיפוי הקשיים בלמידת הנושא > להבין במה בדיוק מתקשים הסטודנטים ולמה
 • לאפשר לשמוע גם את מי שלא מדבר, שואל או מעיר
 • הבדיקה עצמה מייצרת הזדמנות ללמידה > עיבוד, שליפה, יישום של ידע
 • הזדמנות עבור הסטודנטים לנטר את הלמידה של עצמם
 • הזדמנות למתן משוב לסטודנטים על ביצועיהם ועל היכולת לקרב אותם לרמה הנדרשת

  ​​

  כלים לעריכת בחנים

  הצג הכל
  הסתר הכל
  ​​