​​​

יישום עקרונות "הכיתה ההפוכה" בשעור סיכום של קורס לתואר ראשון – יתרונות וחסרונות

 

ישנן דרכים שונות ליישם את מודל ההוראה המכונה "הכיתה ההפוכה". במהלך הקולוקוויום אציג את אחת הדרכים אותה אני מקיים בשעור הסיכום של קורס אותו בניתי לפני שבע שנים, עבור 50 תלמידי תואר ראשון. בשבוע שלפני שעור הסיכום התלמידים מופנים לרשימת מאמרים, אתרים ומדיה דיגיטלית על היחסים בין האדם לבעלי-חיים וכל תלמיד נרשם לאחת מתוך חמש דילמות מוסריות שבה הוא בוחר לדון.  במהלך שעור הסיכום, כל סוגיה מוסרית נדונה במסגרת קבוצת התלמידים שבחרו לדון בה ולאחר הוויכוחים במסגרת הקבוצה, נציגים מכל קבוצה עולים ומציגים את תמצית המסקנות שהקבוצה הגיעה אליהן. התלמידים מצביעים בהצבעה חשאית באמצעות אפליקציה ומביעים את דעתם בכל אחת מחמש הסוגיות המוסריות.  בקולוקוויום אציג את מהלך ההוראה בליווי קטעי וידיאו קצרים, אעלה את היתרונות והחסרונות של היישום בקורס זה, ונדון בהתלבטויות ובאפשרויות היישום בקורסים אחרים.

The Flipped classroom3.pdf