​​​​​​המהפכה הדיגיטלית מאתגרת את צורת ההוראה המסורתית. זמינות משאבי המידע האקדמי (קורסים מקוונים, מצגות, מאמרים, סרטונים, וובינרים וכו') מחייבת חשיבה מחדש על תפקיד המרצה והמיומנויות שמצופה ממוסד אקדמי להנחיל לבוגריו. ​
לפיכך, מטרות ההרצאה לא מוגבלות להעברת מידע אלא חשוב מכך, צריכות להתמקד בדרכים להכשיר סטודנטים להתמודדות עם המציאות המשתנה בעידן הטכנולוגי הנוכחי.
מיני-האקתון
pic55.jpgמיני-האקתון הוא ניסיון לשלב היבטים מרכזיים של מודל ההאקתון בתוך קורס. זהו אירוע תחרותי שיכול להחליף חלק או את כל הפורמט של ההוראה המסורתית. האקתון (Hack+Maraton) ההאקתונים החלו כאירועים המתמקדים בתכנות אך בשל ההצלחה, המודל הזה הורחב לדיסיפלינות נוספות. 


​​כיתה הפוכה
IMG_6669.JPGהכיתה ההפוכה היא מודל ההופך את היוצרות מבחינת ההתנהלות בכיתה. במקום להאזין להרצאות או לשיעורים של המרצה, הסטודנטים צופים בביתם בקטעי וידאו קצרים בנושא הנלמד לפני בואם לכיתה. בכיתה עצמה, השיעורים מוקדשים לדיונים בנושא, לתרגול או לפרויקטים. המרצה משמש/ת מנחה למידה המסוגל/ת לעבוד עם התלמידים באופן אישי, להבהיר מטלות ולהציע עזרה נדרשת. ​​​​
 

​​​​​TBL - Team Based Learning

unnamed (14).jpgTBL היא אסטרטגיית הוראה של כיתה הפוכה היוצרת למידה פעילה בקבוצות קטנות (6-7 סטודנטים) בתוך מיתאר אקדמי של כיתה גדולה (עד 200 סטודנטים. 
> קראו עוד​


 VTS - Visual thinking strategies
pic55.jpgVTS-  היא שיטת הוראה המבוססת על דיון קבוצתי והתבוננות בתוכן חזותי, במטרה לפתח בקרב הסטודנטים כישורי למידה וחקר ומיומנויות חשיבה ביקורתיות.