​​​​​​​​​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב רואה בהכשרת הסגל האקדמי להוראה איכותית משימה חשובה והכרחית. משימת ההוראה באקדמיה מהווה אתגר מורכב המחייב לימוד, עדכון ושיפור מתמידים וחיבור נכון למחקר. כישורי מנהיגות והדרכה כמובן מסייעים אך מחובתנו ללמוד מהניסיון המצטבר ולהתמקצע במאמץ פיתוח אישי מכוון.

​​​​​

לכן, תהליך הקליטה של חברי סגל אקדמי בכיר החדשים כולל, בין היתר, גם סדנת הוראה. מטרת הסדנה לסייע לחברי הסגל בראשית דרכם להתמודד עם משימת ההוראה, לדעת לשפר אותה ולהפיק ממנה ערך. לשם כך, הסדנה מטפחת הבנה ומודעות למרכיבי האתגר, ומקנה כלים בסיסיים ישימים להצלחה בהוראה באקדמיה. הסדנה מהווה שלב ראשון בלבד, לתהליך השבחה מתמשך באמצעות סדנאות העשרה ויעוץ אישי המוצעים לסגל האוניברסיטה.

השנה, מבנה ותכולת הסדנה במתכונת חדשה. הצוות הפדגוגי של היחידה הסתייע לפיתוחה במידע רב משיחות ומשובים מחברי סגל חדשים, וותיקים, ומצטיינים בהוראה.

הסדנה, במתכונתה החדשה, משלבת שיטות עבודה מגוונות לרבות: למידת עמיתים, עבודה אישית, דיונים במליאה ובקבוצות, סימולציות וניתוחי שיעורים מצולמים. 

חברי סגל בכיר חדשים מוזמנים לסדנת הוראה שמטרתה מתן כלים להתמודדות עם ההוראה באוניברסיטה.

עבודת ההוראה מייצרת אתגרים רבים לחברי הסגל, שממוקדים לרוב במחקר ובהכשרת תלמידי מחקר. כישורי ההוראה נתפסים לא פעם כתוצר של אישיות, כשרון טבעי, ניסיון מצטבר ופחות מכך כתוצר של פיתוח מכוון ומפורש.

הסדנה המוצעת מבקשת לפתח מודע​​ות לאתגרים מרכזיים בהוראה ולדרכי התמודדות אפשריות כמו גם לחזק את תחושת הערך שניתן להפיק ממנה ולהציע כלים לפיתוח מקצועי אישי מתמשך. במהלך הסדנה נשלב בין דיונים בתפיסות שונות של תפקיד המרצה ואחריותו ללמידה, ננתח אירועים מההוראה (מצולמים וכתובים), ונשלב התנסויות מעשיות קצרות.

הסדנה מבקשת לתת מענה מגוון שמתייחס להבדלים בין הדיסציפלינות ונושאי הלימוד באוניברסיטה ולהתאים את תהליך הלימוד לאתגרים השונים של הוראה בפקולטות שונות ובקורסים שונים. הסדנה תונחה במשותף על ידי חברי סגל ממחלקות שונות ומנחים פדגוגיים של היחידה לפיתוח אקדמי וקידום ההוראה.

הסדנה תתקיים בשני מפגשים של 4 שעות כל אחד (סה"כ 8שעות)

במפגש הראשון נעסוק בהיבטים שונים של הזהות המקצועית של המרצה:

  1. נבחן את מחויבויותינו האתיות והדיסציפלינריות (מהן הציפיות והמטרות שלנו בהוראה, מתי עשינו את עבודתנו כראוי, מה היחס בין הזהויות שלנו כחוקרים וכמומחים דיסציפלינריים ובין הזהות כמורים ומנחים). מתוך כך נבחן את הנחות היסוד שלנו על למידה של סטודנטים ועל הקשר בינה לבין הוראה.
  2. נדון בדיאלוג בין מרצה לסטודנטים ונבחן דילמות שונות שקשורות בו  (הדיאלוג בתווך ומחוץ לשיעור וגבולותיו; התמודדות עם טענות של סטודנטים ביחס לדרך ההוראה, המטלות והערכתן ועוד).

במפגש השני נעסוק בקשר שבין תכנון השיעור ליישומו ונבחן דרכים לקידום מטרות ההוראה:

  1. נתנסה בעבודה קבוצתית של פיתוח מהלכי הוראה ובהצגתם, וננתח את ההתנסויות כדי לדון בהיבטים שונים של עמידה מול קהל.
  2. נעסוק בשני היבטים מרכזיים של תהליך ההוראה והלמידה: פיתוח הבנה מושגית והגברת המעורבות של הסטודנטים בשיעור.


במהלך הסדנה נדגים דרכי הוראה והנחייה שונות לפיתוח ידע והבנה (צילומי שיעורים, סימולציות, ניתוחי מקרה, תיאוריות וניסיון מעשי) ונתבונן בהם באופן ביקורתי כדי לשקול את ההזדמנויות שהן מייצרות ללמידה ואת אפשרויות היישום בקורסים שונים. בסיכום המפגשים נחזור לדון בהנחות היסוד שלנו ובתפיסת התפקיד לאור הידע והתובנות שיופקו מתוך הדיונים וההתנסויות בהתמודדות עם דילמות שכיחות מעבודת ההוראה.  

הסדנה המוצעת מבקשת להניח תשתית להמשך למידה במסגרות נוספות שמציעה היחידה לפיתוח אקדמי וקידום הוראה (סדנאות העשרה, ייעוץ פדגוגי ותהליכי למידה מחלקתיים).

*יתכנו שינויים מסוימים במבנה ובסדר המפגשים  .​

סדנאות ההוראה לסגל הבכיר החדש, סמסטר ב' תשע"ט, יערכו בתאריכים:

​26.06.2019

03.07.2019

בין השעות 10:00 - 14:00

אולם אורן