​אחת ממטרות היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה היא להטמיע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מודלים של הוראה המקדמים למידה פעילה ומשמעותית של הסטודנטים/יות.

מרצים/ות ששילבו בקורסים שלהם התנסויות ומתודות שאינן מסתמכות רק על הוראה פרונטאלית, מוזמנים/ות לחלוק את נסיונם עם חברי הסגל במוסד.

מרצים/ות המעוניינים/ות לשמוע מנסיונם של חברי/ות סגל, שכבר התנסו בשיטות הוראה ייחודיות, מוזמנים/ות לצפות בסרטוני ה testimonials:

פרופסור ג'ולי צוויקל, מהמחלקה לעבודה
סוציאלית, 
מספרת על מודל המיני האקתון:
 פרופסור נורית אלפסי​, מהמחלקה לגיאוגרפיה
 ופיתוח סביבתי, מספרת על מודל ה-TBL:

july.jpg