​​אחת ממטרות היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה היא להטמיע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מודלים של הוראה המקדמים למידה פעילה ומשמעותית של הסטודנטים/יות.

מרצים/ות ששילבו בקורסים שלהם התנסויות ומתודות שאינן מסתמכות רק על הוראה פרונטאלית, מוזמנים/ות לחלוק את נסיונם עם חברי הסגל במוסד.

מרצים/ות המעוניינים/ות לשמוע מנסיונם של חברי/ות סגל, שכבר התנסו בשיטות הוראה ייחודיות, מוזמנים/ות לצפות בסרטוני ה testimonials:

פרופסור ג'ולי צוויקל, מהמחלקה לעבודה סוציאלית, 
מספרת על מודל המיני האקתון:
 

july.jpg

פרופסור נורית אלפסי​, מהמחלקה לגיאוגרפיה
ופיתוח סביבתי, מספרת על מודל ה-TBL:

nurit.jpg


סרטוני "סליחה על השאלה" של מרצות/ים מאוניברסיטת בן גוריון על חווית ההוראה שלהם​:

You_Can't_Ask_That_Israel.png

לסרטונים >

https://www.youtube.com/watch?v=r4UcJp2UMQo

https://www.youtube.com/watch?v=9wCM-au7Xu4