​​​​​​​​​​​​​​​הוראה איכותית היא חלק ממחויבות חברי וחברות הסגל לאוניברסיטה, לתלמידיה ולחברה.
בהתאם להחלטת המל"ג והחלטת מוסדות האוניברסיטה, יעברו חברי וחברות הסגל החדשים הכשרה בנושאי הוראה ולמידה. תכנית ההכשרה תוכננה על ידי היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה והיא מתעדכנת בכל שנה בהתאם לצרכים המשתנים של הסגל ולהתפתחויות במחקר ובמעשה החינוכי.


להלן מרכיבי תכנית ההכשרה לשנת תשפ"ב (סה"כ 10 שעות):

 1.   שני מפגשים כלליים במהלך הסמסטר הראשון (סה"כ 4 שעות):

  • הוראה באב"ג: עקרונות, דילמות וחזון (2 שעות). המפגש יעסוק בתפיסות של הוראה ובשאלת האחריות של המרצים על תהליכי ההוראה והלמידה.        

  • > להרשמה​

  • 'סליחה, לא הבנתי' – סדנת פיתוח מיומנויות הוראה (2 שעות). במפגש זה יתנסו חברי הסגל בהדגמת קטעי הוראה, ניתוח ומשוב במטרה לשכלל את כישוריהם

  • > עבור מדעי הרוח והחברה + ניהול > להרש​מה

  • > עבור מדעי הטבע וההנדסה + בריאות > להרשמה

 2. תצפית בשיעור ושיחת משוב עם היועצים הפדגוגיים של 'היחידה' (סה"כ 2 שעות):

  יועצי היחידה יצפו בשיעור של חברי הסגל ויקיימו שיחת משוב במטרה להציע נקודות מבט נוספות על המתרחש בשיעור. במידה שיהיה צורך בכך יוכלו חברי/ות הסגל להמשיך בתהליך של ליווי אישי עם יועצי היחידה (על חשבון ש​עות ההכשרה בסדנאות העשרה).
  לתיאום התצפיות יש לפנות לנועה פינקרט, רכזת היחידה, npinkert@bgu.ac.il​

 3. סדנאות העשרה ומפגשי פורום ההוראה בחסות הרקטור:

  • 0 סדנאות העשרה: בכל שנה מציעה היחידה לחברי/ות הסגל סדרה של סדנאות בנושאים פדגוגיים שונים (כתיבת מבחנים, הוראה בכיתה גדולה, מוטיבציה ולמידה וכן הלאה). חברי/ות הסגל יבחרו סדנאות על פי תחומי העניין שלהם/ן (סה"כ 4 שעות). תכנית סדנאות העש​ר​ה מתעדכנת באתר היחידה. ​

  • פורום הוראה בחסות הרקטור: היחידה מכנסת פורום למפגשים חודשיים שבהם מציגים חברי/ות סגל התנסויות ודילמות בהוראה במטרה לפתח ידע משותף מתוך ההתמודדות עם סוגיות מרכזיות שמעלים חברי/ות הסגל מתוך עבודתם באב"ג. תכנית המפגשים מתעדכנת ב​א​תר היחידה.

חברי הסגל מתבקשים להשלים את שעות ההכשרה (10 שעות) במשך השנתיים הראשונות להעסקתם.

בשאלות ובירורים ניתן לפנות בדוא"ל teaching-center@bgu.ac.il


​​​​​