​​​​​​​​​​​​​​​​​הוראה איכותית היא חלק ממחויבות חברי וחברות הסגל לאוניברסיטה, לתלמידיה ולחברה.
בהתאם להחלטת המל"ג והחלטת מוסדות האוניברסיטה, יעברו חברי וחברות הסגל החדשים הכשרה בנושאי הוראה ולמידה. תכנית ההכשרה תוכננה על ידי היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה והיא מתעדכנת בכל שנה בהתאם לצרכים המשתנים של הסגל ולהתפתחויות במחקר ובמעשה החינוכי.


להלן מרכיבי תכנית ההכשרה לשנת תשפ"ג (סה"כ 10 שעות):

 1.   שני מפגשים כלליים במהלך הסמסטר הראשון (סה"כ 4 שעות):

  • הוראה באב"ג: עקרונות, דילמות וחזון (2 שעות). המפגש יעסוק בתפיסות של הוראה ובשאלת האחריות של המרצים על תהליכי ההוראה והלמידה.        

  • > להרשמה​

  • 'סליחה, לא הבנתי' – סדנת פיתוח מיומנויות הוראה (2 שעות). במפגש זה יתנסו חברי הסגל בהדגמת קטעי הוראה, ניתוח ומשוב במטרה לשכלל את כישוריהם

  • > עבור מ​דעי רוח וחברה + ניהול  > להרשמה

  • > עבור מדעי הטבע, הנדסה ובריאות > להרשמה​

 2. תצפית בשיעור ושיחת משוב עם היועצים הפדגוגיים של 'היחידה' (סה"כ 2 שעות):

  יועצי היחידה יצפו בשיעור של חברי הסגל ויקיימו שיחת משוב במטרה להציע נקודות מבט נוספות על המתרחש בשיעור. במידה שיהיה צורך בכך יוכלו חברי/ות הסגל להמשיך בתהליך של ליווי אישי עם יועצי היחידה (על חשבון ש​עות ההכשרה בסדנאות העשרה).
  לתיאום התצפיות יש לפנות לנועה פינקרט, רכזת היחידה, npinkert@bgu.ac.il​

 3. סדנאות העשרה ומפגשי פורום ההוראה בחסות הרקטור:
  בחירה בין 3 אפשרויות (כל אפשרות- 4 שעות):​

  נושא

  פירוט

   

  קישור

  כתיבת מבחנים

  השתתפות בסדנה בנושא מבחנים סגורים או סדנה בנושא מבחנים פתוחים.

  ייעוץ אישי בכתיבת מבחן לאחר השתתפות בסדנה.

  הרשמה

  למידה דיגיטלית

  סדנה בנושא למידה דיגיטלית – טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה

  ייעוץ אישי בתכנון אתר קורס במודל. לאחר השתתפות בסדנה או בפנייה יזומה לד"ר יעל לין.

  הרשמה

  סדנאות העשרה בהוראה
  ומפגשי פורום הוראה

  השתתפות בסדנאות שמציעה היחידה בהיקף של 4 שעות.

  להרשמה לסדנאות העשרה ומפגשי פורום הוראה  • > סדנאות העשרה: בכל שנה מציעה היחידה לחברי/ות הסגל סדרה של סדנאות בנושאים פדגוגיים שונים (כתיבת מבחנים, הוראה בכיתה גדולה, מוטיבציה ולמידה וכן הלאה). חברי/ות הסגל יבחרו סדנאות על פי תחומי העניין שלהם/ן (סה"כ 4 שעות). תכנית סדנאות העש​ר​ה מתעדכנת באתר היחידה. ​

  • > פורום הוראה בחסות הרקטור: היחידה מכנסת פורום למפגשים חודשיים שבהם מציגים חברי/ות סגל התנסויות ודילמות בהוראה במטרה לפתח ידע משותף מתוך ההתמודדות עם סוגיות מרכזיות שמעלים חברי/ות הסגל מתוך עבודתם באב"ג. תכנית​ המפגשים מתעדכנת ב​א​תר היחידה.

את מפגשי החובה ("הוראה באב"ג" ו "סליחה לא הבנתי") ואת התצפית יש להשלים בשנה הראשונה.
את החלק שלישי של התוכנית (העמקה במבחנים, בלמידה דיגיטלית או השתתפות במגוון סדנאות) ניתן להשלים גם בשנת ההעסקה השנייה.

בשאלות ובירורים ניתן לפנות בדוא"ל teaching-center@bgu.ac.il


​​​​​