קבצים מצורפים
  
  
מידע מורחב
  

תחומי מדעי הטבע וההנדסה אלו תחומים מורכבים להוראה, הדורשים פעמים רבות המחשות ויזואליות לתהליכים אותם קשה להסביר במילים ובתמונות בלבד. בעיה זו הוחמרה בסמסמטר החולף, בו לא היה ניתן להסתמך על ההוראה במעבדות ועל הדגמות בכיתה על מנת להציג את אותם תהליכים. אמנם אין תחליף לעבודה במעבדה שמאפשרת להתנסות ולעבוד באופן בלתי אמצעי עם חומרים ומכשור כדי לפתח את ההבנה והיכולות של הסטודנטים, אך ניתן להיעזר כיום במגוון של כלים ולהציע המחשות אינטראקטיביות שיעזרו לסטודנטים להתמודד עם הנושאים הנלמדים בקורס. 

במפגש זה נציג כלים דיגיטליים היכולים לשמש להדגמות, התנסות ובחינה עצמית, הן כחלק מקורסים הנלמדים מרחוק, והן כחומרי עזר לכיתה או ללמידה בבית כתמיכה במסגרת קורסים פרונטליים. בתחילת המפגש נציג כלים כלליים הרלוונטיים למרבית הלמידה בתחומי ה  STEM, ולאחר מכן נדבר גם על כלים ייעודיים לפיסיקה, כימיה, ביולוגיה ומקצועות הנדסיים הנשענים באופן משמעותי על תחומים אלה.​

המפגש התקיים ביום ה', 16.7.2020 בין השעות 11:00-13:00

מנחה: ד"ר ענבל צרפתי-ברעד, המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע.  ​​

> קישור למפגש הזום​

מצגת סימולציות.pdf

> קישור לכלים שהוצגו בהדרכה​