קבצים מצורפים
  
  
מידע מורחב
  

הסדנה מיועדת לסטודנטים בכל התארים (תואר ראשון, ​​שני או שלישי) שעוסקים בתרגול פרונטלי או הדרכה במעבדה

  

השתתפות מלאה בסדנת הוראה הוא תנאי לעיסוק בהוראה באוניברסיטה.​ האוניברסיטה רשאית שלא להעסיק את מי שלא נרשם לסדנת הוראה אקדמית וכן רשאית להפסיק  את העסקתו או שלא ליתן מינוי לסמסטר עוקב או לשנה עוקבת של מי שלא השלים את הסדנא מכל סיבה שהיא.  יובהר כי סטודנט לתארים מתקדמים שעבר סדנת הוראה אקדמית מקבילה במוסד אקדמי אחר או בעל ניסיון מוכח בהוראה אקדמית יוכל לבקש פטור מהסדנה.

  

​סטודנט לתואר מתקדם חייב להשתתף בסדנה רק פעם אחת במהלך לימודיו. סטודנט שהשתתף בסדנה במהלך לימודי תואר השני, לא צריך להשתתף שוב בסדנה במהלך לימודי תואר השלישי.​

  

לוח הסדנאות פורסם ברבים והופץ למחלקות השונות. ניתן למצוא מידע גם באתר היחידה.

  

הסדנאות הן מותאמות לאופי ההעסקה: תרגול פרונטלי או הדרכה במעבדה.

בסמסטר א' יש קבוצה יעודית למי שמועסק בשתי המטלות גם יחד.

  

חלה חובה להשתתף בכל המפגשים בקבוצה שאליה רשום הסטודנט. סטודנט שיחסיר מפגש אחד או יותר (גם אם מסיבות מוצדקות של מילואים או מחלה) לא יוכל לקבל ציון "עובר" בסוף הסדנה ויידרש להשתתף מחדש בסמסטר העוקב.
לא ניתן יהיה "לדלג" בין הקבוצות. אין בהכרח חפיפה בתכנים שנלמדים בקבוצות השונות.
לתשומת לבכם, לא ניתן להבטיח שהסדנאות בסמסטר אביב יתקיימו במתכונת דומה או בהיקף המוצע בסמסטר סתיו.

  

ניסיון קודם של הסטודנט בפעילות של הדרכה במסגרות שונות (כגון: תנועת נוער, צבא, וכו') אינה פוטרת אותו מהשתתפות בסדנה.
במקרים חריגים נוכל לשקול בקשות להכרה בנסיון קודם ומוכח בהוראה/תרגול במוסדות אקדמיים(כולל הצגת סקרי הוראה). ​

  

סטודנט ימלא את חובת ההשתתפות בסדנה תוך שני סמסטרים, מיום תחילת תעסוקתו בהוראה.

  

- הקלדה שגויה של מספר הקורס. מספרי הקורסים הם: 97050002- למתרגלים פרונטליי ו 97050007- למדריכי מעבדה.
- לא נותרו מקומות פנויים להרשמה בקבוצה שנבחרה. במקרה כזה, נסו להירשם במועד אחר או בתקופת השינויים. 

ככלל, לא יפתחו מקומות נוספים בקבוצות בשל אופי ההנחיה בסדנאות.