קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
  
http://in.bgu.ac.il/academicdev/Pages/contactUs.aspx
1
לא
  
https://xmail.bgu.ac.il/
2
כן