רקע וחזוןרקעאודותלא
1
  
פעילות היחידהרקעאודותלא
2
  
סגל היחידהרקעאודותלא
3
  
ועדת היגוירקעאודותלא
4
  
ניוזלטר אפריל 2021ניוזלטר חודשיאודותכן
1
  
ניוזלטר מרץ 2021ניוזלטר חודשיאודותכן
2
  
ניוזלטר פברואר 2021ניוזלטר חודשיאודותכן
3
  
ניוזלטר ינואר 2021ניוזלטר חודשיאודותכן
4
  
ניוזלטר דצמבר 2020ניוזלטר חודשיאודותכן
5
  
ניוזלטר נובמבר 2020ניוזלטר חודשיאודותכן
6
  
ניוזלטר אוקטובר 2020ניוזלטר חודשיאודותכן
7
  
ניוזלטר ספטמבר 2020ניוזלטר חודשיאודותכן
8
  
תכנית הכשרה לסגל הזוטרסדנאותסדנאות והכשרהלא
1
  
תכנית הכשרה לסגל הבכירסדנאותסדנאות והכשרהלא
2
  
סדנאות העשרה לשנת תשפ"אסדנאותסדנאות והכשרהלא
3
  
סדנאות שהתקיימו בעבר- חומרים נלוויםסדנאותסדנאות והכשרהלא
4
  
פורום הוראה בחסות הרקטורסדנאותסדנאות והכשרהלא
5
  
מחשבות על הוראה, למידה והערכהמחשבות על הוראה, למידה והערכהסדנאות והכשרהכן
1
  
עמידה מול מצלמה בעידן הוראה מקוונתמחשבות על הוראה, למידה והערכהסדנאות והכשרהכן
2
  
הגברת נוכחות בשיעוריםמחשבות על הוראה, למידה והערכהסדנאות והכשרהכן
3
  
פדגוגיה דיגיטליתחדשנות בהוראהלמידה דיגיטליתלא
1
  
מודלים של הוראהחדשנות בהוראהלמידה דיגיטליתלא
2
  
יוזמות ופרויקטיםחדשנות בהוראהלמידה דיגיטליתלא
3
  
מרצים חדשניםחדשנות בהוראהלמידה דיגיטליתכן
4
  
Moocs באב"גחדשנות בהוראהלמידה דיגיטליתלא
5
  
טיפ חודשיחדשנות בהוראהלמידה דיגיטליתלא
6
  
כיתות היברידיותחדשנות בהוראהלמידה דיגיטליתכן
7
  
כלים ללמידה סינכרוניתכלים דיגיטלייםלמידה דיגיטליתכן
1
  
כלים ללמידה אסינכרוניתכלים דיגיטלייםלמידה דיגיטליתכן
2
  
כלים להכנת מצגות ושיתופןכלים דיגיטלייםלמידה דיגיטליתכן
3
1 - 30הבא