$$News and Reports$$

26 ינו' 2015
העמותה לניהול פרויקטים בישראל
​שתי סטודנטיות לתואר ראשון מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עדי רוזוליו ואושרה סומר, זכו במלגה על עבודתן בנושא "ניהול פרויקט תכנון ופיתוח של ננו-לוויין - נגב-סאט" בהנחיית ד"ר ישראל טירקל. הפרויקט מבוצע במסגרת שיתוף פעולה של מחלקות נוספות בפקולטה למדעי ההנדסה והמחלקה לגיאוגרפיה.

המלגה בה זכו הסטודנטיות הינה תחרותית. השנה הציעה העמותה לניהול פרויקטים בישראל, מלגה אחת בלבד לפרויקטי גמר בתואר ראשון, והסטודנטיות זכו מקרב כלל ההצעות שנשלחו מכל המוסדות האקדמיים בארץ. רוזוליו וסומר אף הוזמנו להציג את הפרויקט, לאחר שיושלם, בכנס העמותה בסוף השנה. מדובר בפרויקט סיום שנה ד', כאשר החלק הראשון (כמחצית) של הפרויקט מסתיים בימים אלה (בסוף סמסטר א').

נגבסאט (NegevSat) הינו פרויקט לוויין סטודנטים זעיר מסוג קיובסאט (CubeSat) שמתוכנן ומפותח בשיתוף פעולה של מחלקות בפקולטה למדעי ההנדסה והמחלקה לגיאוגרפיה. רוזוליו וסומר הינן חלק ממנהלת הפרויקט ועוסקות בתחומי ניהול הפרויקט, הכולל הנושאים: בניית תכנית עבודה (תכולה, לוח זמנים, משאבים), הקמת מערך האינטגרציה ומעקב על הביצוע, ניהול סיכונים, ניהול שינויים, ושימור ידע.

יצוין, כי, נכון להיום ,לא קיימת תורה לניהול פרויקט של ננו-לוויין ולכן זוהי הזדמנות ייחודית בתחום זה. העמותה לניהול פרויקטים בישראל הינה שלוחה של האגודה האמריקאית  PMI - Project Management Institute, הארגון המקצועי הגדול ביותר בעולם המתמחה בנושא ניהול פרויקטים.