30 מרץ
09:00
- 31 מרץ
12:10

המרכז הבין-תחומי, מדרשת שדה בוקר

 

יצורים חיים (פאונה ופלורה) שבפעילותם משנים את הסביבה הפיזית ומשפיעים בכך על שאר חלקי המערכת האקולוגית, דהיינו על יצורים חיים אחרים. למשל, כאשר שינויי אקלים גרמו להיעלמותם של האיזופודים, אשר נהגו להוציא את המלחים מן הקרקע, הדבר גרם להמלחת האדמה וחוסר יכולתם של בע”ח אחרים להתקיים במקום.

 

הכנס הינו מחווה לפרופ’ משה שחק, לשעבר מהמחלקה לאקולוגיה מדברית במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הרשמה לכנס

הרשמה ללינה בבית ספר שדה - שדה בוקר

לפרטים: 08-6532812 rng.library@gmail.com  
 shackak.PNG