13 אפר' 2016

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תעניק מספר מלגות למשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל בשנים תשע"ז-תשע"ח, בתחומי מדעי הטבע ומדעי ההנדסה. גובה המלגה 40,000 דולר (20,000 דולר לשנה).

מטרת המלגה לסייע למסיימות דוקטורט מצטיינות, שהתקבלו להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל וזכו למימון חלקי/מלגה חלקית.


תנאי סף:
1.   מצוינות מדעית ופוטנציאל קליטה באקדמיה.
2.   קבלה להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטה מובילה בתחום ההתמחות, והשגת מימון חלקי.
3.  נכונות עקרונית של המחלקה הרלוונטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב להעמיד לרשות המועמדות תקן עם סיום השתלמות הבתר-דוקטורט.

המלגה מיועדת למועמדות מכל האוניברסיטאות בארץ.

בקשות למלגה יש לשלוח עד יום ד', כ"ד באייר תשע"ו, 1 ביוני 2016, למשרד לקידום נשים באקדמיה, בדוא"ל: women@bgu.ac.il,  בצירוף המסמכים:

1. פנייה בכתב המפרטת הישגים בדוקטורט, תכנית לבתר-דוקטורט, תאריך נסיעה צפוי ואופק אקדמי.
2. קורות חיים.
3. פנייה בכתב מהמנחה המיועד/ת בחו"ל.
4. מסמכים המאשרים קבלת מימון נוסף.
5. פנייה בכתב מראש/ת המחלקה הרלוונטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,המאשר נכונות עקרונית לקליטה עתידית.
6. מכתב המלצה מהמנחה לתואר ה-Ph.D., שיישלח ישירות למשרד לקידום נשים באקדמיה.