hedear_site_spring_semester_2016.png

ההרשמה לסמסטר אביב בעיצומה (סמסטר ב') 

 
מתחילים ללמוד עוד​ השנה - כבר בסמסטר אביב תשע"ח |  פתיחת ​​​סמסטר אביב: 5.3.2018

סטודנטים המתחילים ללמוד בסמסטר אביב יכולים להשתלב במרבית הקורסים
וחלקם אף יוכלו לקחת קורסי קיץ ולקצר את משך הלימודים לתואר. 

לימודים לתואר ראשון בסמסטר אביב - מחלקות הפתוחות להרשמה        
להרשמה לתואר ראשון לחצו כאן >>

 

מחלקה/תכנית לימודיםקמפוסמצב ההרשמה          
מדעי המחשב

*ההרשמה לסמסטר אביב (ב') תשע"ח במחלקה למדעי המחשב לא תפתח. אולם, באם אינך לומד השנה והינך עומד בקריטריונים הר"מ:
רכיב כמותי בפסיכומטרי 135
פסיכומטרי 640
סכם כמותי​ 725
בגרות במתמטיקה 5/80 או 4/85​
עליך לפנות למוקד מידע ושירות בטל 6461600 - 08 
או בדוא"ל rishum@bgu.ac.il​ 
מדעי הטבע, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, בבאר-שבעסגורה*
לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה בחטיבות: פילוסופיה, מקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, לימודי המזרח התיכון, ספרות עברית, אמנויות, מנהל עסקים, ניהול משאבי אנוש ותקשורת.קמפוס אילתפתוחה

4registration.jpg 


 

לימודים לתואר שני בסמסטר אביב - מחלקות הפתוחות להרשמה               
להרשמה לתואר שני לחצו כאן >>
פקולטה/קמפוסמחלקה/תכניתמצב ההרשמה
מדעי הרוח והחברה​ ​ ​
 ספרות עברית​פתוחה
לימודי המזרח התיכון פתוחה
היסטוריה של עם ישראלפתוחה
פילוסופיהפתוחה

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
(למעט המגמה לתכנון עיר ואזור)
פתוחה

מקרא, אר​כיאולוגיה והמזרח הקדום פתוחה
מדעי הטבע​ ​ ​
 כימיהפתוחה
מדעי הגיאולוגיה והסביבהפתוחה
מדעי החיים​פתוחה
מדעי המחשבפתוחה
מתמטיקהפתוחה
פיסיקה פתוחה

אקולוגיה, ממשק ושמירת טבעפתוחה
מדעי ההנדסה​ ​ ​
 הנדסת אלקטרואופטיקהפתוחה
הנדסת אנרגיהפתוחה
הנדסת ביוטכנולוגיהפתוחה
הנדסה ביורפואיתפתוחה

הנדסה גרעיניתפתוחה
הנדסת חומרים פתוחה
הנדסת חשמל ומחשבים פתוחה
הנדסה כימיתפתוחה
הנדסת מכונותפתוחה
הנדסת מכטרוניקהפתוחה
הנדסת מערכות מידעפתוחה
הנדסת מערכות תקשורתפתוחה
הנדסה סביבתיתפתוחה
הנדסת תעשיה וניהול - כל המסלולים והמגמות למעט מגמת ניהול  תעשייתיפתוחה


ניהול והנדסת בטיחותפתוחה
​הנדסת בניין
​​פתוחה 
מדעי הבריאות   ​ ​
לימודי הזיקנה - גרונטולוגיהפתוחה
מדעי הרפואה​ במגמות: מדעי הרפואה, אפידמולוגיה, ביוכימיה קלינית, וירולוגיה, מורפולוגיה, מיקרוביולוגיה ואימנולוגיה, סוציולוגיה של הבריאות, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה, אפידמולוגיה- ביוסטטיסטיקה יישומיתפתוחה
ניהול​ ​ ​
מנהל ומדיניות ציבוריתפתוחה
מנהל עסקיםפתוחה
ניהול מלונאות ותיירותפתוחה
קמפוס אילת   ​ ​
מדעי החיים במגמת ביולוגיה ימיתפתוחה
קריית ה​אוניברסיטה בשדה בוקר – בית הספר הבינ"ל ללימודי מדבר​ ​ ​
 לימודי מדברפתוחה
הידרולוגיה ואיכות מים פתוחה
אקולוגיה, ממשק ושמירת טבע​​פתוחה
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות


​​​תכנית בינלאומית ללימודי מדינת ישראל​
​פתוחה​​

 4registration.jpg


לימודים קדם-אקדמיים בסמסטר אביב              
להרשמה לתכנית נתיב לאקדמיה בסמסטר אביב לחצו כאן >>

תכנית מצב ההרשמה          
נתיב לאקדמיה תכנית חלופה לפסיכומטריהמרכז ללימודים קדם-אקדמייםסגורה​