כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev

ספרות עברית - תארים מתקדמים

ספרות עברית
המחלקה מציעה מגוון של פעילויות מחקריות בשיתוף פעולה הדוק עם מכון “הקשרים” לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית. המחלקה והמכון מארגנים כנסים וימי-עיון בשיתוף עם אוניברסיטאות מובילות. המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים מוציאים לאור את “מכאן” – כתב עת מחקרי ספרותי, ואת סדרת הספרים המחקרית “מסה קריטית”, בשיתוף עם הוצאת הספרים כנרת זמורה דביר.
 
במחלקה לספרות עברית לומדים עשרות תלמידים לתארים מתקדמים, והם שותפים בארגון הכנסים המחקריים בארץ ובעולם, משמשים כחברי המערכת הצעירה של כתב העת “מכאן” ושל סדרת הספרים “מסה קריטית” ושותפים מלאים בהפקתם. סטודנטים במסלול המחקרי יכולים לעזור בהוראה, במחקר ובפרויקטים של מכון “הקשרים”.
 
מלגות ופרסי לימוד:
סטודנטים מצטיינים במסלול המחקרי יזכו במלגות קיום ו/או במלגות שכר לימוד מטעם הפקולטה, מטעם המחלקה ומטעם מכון הקשרים.
 
מסלולי הלימוד:
מסלול מחקרי מסלול כללי (ללא תזה)
כתיבה יצירתית מגמה למו”לות (הוצאה לאור)
תואר שני עם התמחות ביידיש
 
לימודים בנתיב מחקרי
לסטודנטים המעוניינים להרחיב את יכולתם המחקרית לקראת לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) מכשיר אותם לחשיבה ביקורתית ולמחקר עצמאי בספרות, בהקנותו כלי מחקר תיאורטיים ופרשניים להתמודדות עם יצירות ספרות על-פי אסכולות ותיאוריות מקובלות בחקר הספרות. הלומדים בנתיב זה נדרשים לכתוב עבודת גמר. הסטודנטים יציגו את עבודותיהם בכנס מיוחד לתלמידי מחקר, הנערך בכל שנה מחוץ לקמפוס.
 
לימודים בנתיב כללי
לסטודנטים המעוניינים להעמיק את הידע בתחום הספרות העברית ולהרחיב את השכלתם האקדמית. הלומדים בנתיב זה נדרשים להבחן בבחינת גמר עם תום חובות השמיעה לתואר.
 
במסגרת הנתיב הכללי קיימות שלוש מגמות ייחודיות:
כתיבה יצירתית – לכותבי שירה, סיפורת וביקורת המעוניינים לשכלל את כתיבתם ובד בבד להרחיב את השכלתם האקדמית.
 
מו”לות – המגמה למו”לות ולתרגום: מגמה זו מקנה את מקצוע לימודי הספר על שלל היבטיו העיוניים והמעשיים. דגש מיוחד יוקדש למעשה התרגום שאף היא יבחן מתוך הקשריו התאורטיים והמעשיים. המגמה מבקשת להפוך את לימודי הספר לתחום מחקר משמעותי ולהכשיר עובדים מקצועיים , מיומנים ורחבי אופקים לתעשיית המו”לות בישראל. לפרטים ניתן לפנות לגב’ תמי ישראלי, במייל: tamisraeli@gmail.com
 
התמחות ביידיש – המשותפת לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת תל-אביב ולאוניברסיטה העברית בירושלים. אפשר ללמוד בהתמחות זו הן בנתיב הכללי והן בנתיב המחקרי. מטרת ההתמחות להכשיר סטודנטים ישראלים שיהפכו ברבות הימים
למורים ולחוקרים שבקיאותם ביידיש ובתרבותה תפרה את עבודתם. סטודנטים במסלול יזכו ללימודים ייחודיים ומקוריים בהנחייתם של חברי סגל משניים מבין שלושת המוסדות, מגישה לספרייה הלאומית בירושלים ולמאגרי מידע שונים. לפרטים: ד”ר חנה
סוקר-שווגר – soker@bgu.ac.il
 
* מגמות הלימוד מופיעות בתדפיס הציונים בלבד ואינן מופיעות באישור הזכאות לתואר או בתעודת המוסמך.
 
תנאי קבלה:
הקבלה לנתיב המחקרי מותנית בממוצע של 85 בתואר הראשון וציון 75 לפחות בקורס “אנגלית מתקדמים 2” מהתואר הראשון. הקבלה לנתיב הכללי מותנית בממוצע של 80 לפחות בתואר הראשון וציון 56 לפחות בקורס “אנגלית מתקדמים 2” מהתואר הראשון. במסלול לכתיבה יצירתית יש להגיש גם כתב יד (שירה או פרוזה) בהיקף של עד 10 עמודים.
 
 
דברים שחשוב לדעת:
משך הלימודים
שנתיים
מלגות
P
תזה
P
לימודים מרוכזים ליום בשבוע
P
אפשרות להצטרף לקבוצת מחקר
×
התחלה גם בסמסטר אביב
P
 

 מידע שימושי

 
 

 צור קשר:

 
טל’: 08-6461132
פקס: 08-6477646
מרכז משפחת הלן דילר (74), חדר 408
שעות קבלה:
א’-ד’ / בשעות 12:00-10:00

לקבלת ערכת מידע נא למלא פרטיך:

שם פרטישם משפחהדואר אלקטרונימספר טלפון
מתעניין בלימודים לתוארמתעניין בתחום
איך היית מתאר את עצמך
הנני מסכים/ה לקבל דבר פירסומת מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב