1.jpg

 ​להוביל שינוי ולהשפיע עם תוכנית עתידים - "צוערים לשלטון המקומי"     

מעוניינים בעבודה ציבורית משמעותית?  מעוניינים לרכוש השכלה אקדמית מצוינת? רוצים להשפיע על פני החברה? הגישו מועמדות לתוכנית עתידים - "צוערים לשלטון המקומי".
​עתידים קוראת לצעירים מצטיינים ומוכשרים להצטרף לתוכנית הכשרה ייחודית לעבודה במגזר המוניציפאלי בישראל. 

התוכנית מציעה למשתתפיה הכשרה בת שלוש שנים המשלבת לימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יחד עם הכשרה ייחודית במדיניות ומנהל ציבורי. התוכנית כוללת סדנאות העשרה, מפגשים עם דמויות מפתח בשלטון המקומי והציבורי בישראל והתנסות מעשית ברשויות מקומיות ובמשרדי הממשלה.

התוכנית תפעל במסגרת קבוצתית. בוגרי התכנית יהיו בעלי תשתית אישית מצוינת להשתלבות איכותית ומהירה בתפקידי איכות ברשויות המקומיות בישראל.


 חדש! אשכול קורסים ניהול מדיניות משותף למחלקה לכלכלה ולמחלקה לפוליטיקה וממשל. תחום ידע שיכשיר את הסטודנטים בניהול מדיניות באמצעות מתן דגש על קורסים בכלכלה ציבורית, כלכלה יישומית וקורסים מהמחלקה לפוליטיקה וממשל. הסטודנטים השייכים לתכנית זו יוכלו לשלב את המסלול המתוכנן עם החטיבה הייעודית בניהול מדיניות ציבורית. 

עתידים

הצג הכל
הסתר הכל