לעתודה האקדמית נבחרים מועמדים מבין תלמידי כיתות י"ב בבתי הספר העל יסודיים לפי צורכי הצבא ועל סמך קריטריונים שנקבעים על-ידי הצבא מעת לעת.

רשאים להציג מועמדותם לעתודה רק תלמידי י"ב המסיימים לימודיהם בשנת הלימודים הרלוונטית ועומדים להשלים את כל בחינות הבגרות עד סוף חודש יולי. כל מי שסיימו לימודיהם בכיתה י"ב וברצונם ללמוד לימודים אקדמיים לפני השירות הסדיר, יהיו חייבים להירשם למסלול העתודה לשנת הלימודים העוקבת.

קבלה: מועמדי העתודה נדרשים לעמוד בתנאי הקבלה של האוניברסיטה בהתאם למחלקה בה הם מעונינים ללמוד. תלמיד שלא יתקבל לתכנית/מגמה אליה נרשם, יכול לבקש להתקבל למגמה אחרת בתאום מול הוועדה לעתודה האקדמית של הצבא, באמצעות מרכז שירות מיטב. תלמידים שהתקבלו למסלול העתודה, מגויסים לצה"ל ושרותם נדחה למשך לימודיהם לתואר ראשון.

הרשמה: מועמדים מטעם העתודה יגישו את בקשותיהם באמצעות שלטונות הצבא בלבד. הטיפול בבקשות אלו וסדרי ההרשמה (הודעות הקבלה או הדחייה) ירוכזו ע"י הוועדה לעתודה אקדמית. 

לגבי האוניברסיטה, ייחשבו המועמדים כחייבי גיוס ועל כן כבלתי זכאים להתקבל ללימודים עד לקבלת אישור סופי מטעם העתודה. אישור מועמדות במסגרת העתודה אינו מבטיח קבלה אוטומטית ללימודים באוניברסיטה. מצד שני, קבלת מועמד על ידי האוניברסיטה אינה מחייבת את צה"ל תהליכי הקבלה ומועד תחילת הלימודים נקבעים ע"י העתודה והאוניברסיטה.

ניתן להרשם לאוניברסיטה לאחר קבלת אישור שלטונות צה"ל, באמצעות אתר ההרשמה המקוונת >>

עתודאי שנרשם באמצעות אתר האינטרנט, יועברו פרטיו והמחלקות שבחר לאישור העתודה.

סיוע במימון הלימודים: קיימים מענקי עידוד עתודה, החזרי דמי הרשמה, מענקי הצטיינות ומענקי קיום - כולם באחריות ובניהול העתודה האקדמית של צה"ל. למידע נוסף על מימון הלימודים לחצו כאן >> 

מודגש בזאת, כי מסיימי ביה"ס תיכון אשר יתחילו לימודים אקדמיים על דעת עצמם ושלא במסגרת העתודה האקדמית, יהיו חייבים, עם הגיעם לגיל הגיוס על פי חוק שירות הביטחון, למלא חובתם כחוק ולא יורשו להמשיך בלימודיהם ו/או לסיים את שנת הלימודים שהחלו בה. הטיפול במועמד שיידחה ע"י העתודה יופסק, המועמד ידחה על ידי האוניברסיטה, אלא אם ימציא אישור מצה"ל על דחיית מועד הגיוס עד סוף שנת הלימודים או אישור על פטור משרות צבאי.

 

 

  • ​לשאלות ופרטים נוספים יש לפנות למרכז מידע מיטב בטלפון: 03-7388888​​
  • טלפון מדור איתור עתודה:
  • 03-7372383, 03-7387058

 

לאתר האינטרנט של העתודה >>