בקישור הבא מוצגים חתכי הקבלה (למועמדים ללא רקע אקדמי קודם) למחלקות השונות בפקולטה למדעי הבריאות. חשוב לשים לב כי ערכים אלו נכונים להיום  ועשויים להשתנות בהתאם להיצע וביקוש בכל מועד. בנוסף לתנאים המוצגים בטבלה, ישנה חובת עמידה בתנאי קבלה כלליים אוניברסיטאיים.

דף זה מתעדכן באופן יומי ונעשים מאמצים שהוא ישקף את המציאות בצורה מלאה. יחד עם זאת, עשויות ליפול טעויות במידע המפורסם. לאור האמור, אין לראות במידע משום התחייבות של האוניברסיטה לקבל מועמד זה או אחר.

לחתכי הקבלה במחלקות ובתי הספר בפקולטה למדעי הבריאות >>

 

לכל מחלקה דרישות הרשמה נוספות למעט פסיכומטרי וסכם. 
לפירוט יש לעיין בידיעון למועמדים בפרק הדן בפקולטה למדעי הבריאות.

לאילו מחלקות ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי >>​

​ ​