​​​הקבלה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, נקבעת על פי ממוצע ציוני הבגרות וצירופים של ציוני תעודת הבגרות, המבחן הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה, הרמה באנגלית, ראיון לחלק מהמחלקות וכו'. חתך הקבלה של כל מחלקה נקבע על פי היחס שבין יכולת הקליטה של המחלקה, ומספר המועמדים המבקשים ללמוד בה. 

 ​

על מנת לחשב סכמים יש צורך לחשב ממוצע ציוני בגרות:

לחישוב ממוצע ציוני הבגרות>>

​​
סכם כללי:

סכם כללי הינו ציון המשמש  את ועדות​​ הקבלה לצורך מיון המועמדים במחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה (למעט כלכלה), במחלקות הפקולטה למדעי הבריאות ובמחלקות הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר.
הסכם מחושב על ידי שקלול של ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה בלבד.

לחישוב סכם כללי>>

סכם כמותי:

סכם כמותי הינו ציון המשמש לצורך מיון המועמדים בפקולטה למדעי הטבע ובמחלקה לכלכלה (כולל מגמת חשבונאות). ציון הסכם הכמותי מחושב על פי שיקלול שווה של הציון הפסיכומטרי הכמותי/נתיב לאקדמיה (עפ"י נוסחת החישוב של אוניברסיטת בן גוריון בנגב בלבד) וממוצע הבגרות. הפסיכומטרי הכמותי/נתיב לאקדמיה נותן משקל יתר למרכיב הכמותי של הבחינה בהשוואה לשני המרכיבים האחרים (מילולי ואנגלית).

לחישוב סכם כמותי >>

סכם הנדסה:

סכם הנדסה הינו ציון המשמש לצורך מיון המועמדים בפקולטה למדעי ההנדסה.
הקבלה למחלקות השונות בפקולטה למדעי ההנדסה נעשית בשני מסלולים מקבילים: המסלול הפקולטי והמסלול המחלקתי.

א. המסלול הפקולטי: במסלול זה יילקחו בחשבון ציון הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 או 5 יח"ל, ציון הבגרות בפיסיקה ברמה של 5 יח"ל והציון של המרכיב הכמותי בבחינה הפסיכומטרית.

ב. המסלול המחלקתי: במסלול זה יילקחו בחשבון ממוצע בגרות אופטימלי (המחליף את הציון בפיסיקה), ציון הבגרות במתמטיקה ברמשה של 4 או 5 יח"ל והציון של המרכיב הכמותי בבחינה הפסיכומטרית. מסלול זה מחמיר יותר מהמסלול הפקולטי. 

בחלק מהמחלקות מתווספות נקודות בונוס לסכם בהתאם למקצועות שנלמדו בבגרות ובהתאם למס' היחידות והציון (פירוט בידיעון למועמדים)

המערכת הממוחשבת מפיקה עבור כל מועמד את הציון הגבוה ביותר מבין שני המסלולים, ובהתאם למחלקה שבחר.

לחישוב סכם הנדסה >>