​​06092018_202.jpg
​​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב משתדלת לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו באמצעות מלגות והלוואות, כמו-גם לתגמל סטודנטים מצטיינים על הישגיהם בלימודים ובמחקר. ריכזנו עבורכם מלגות בכלל החתכים: תואר ראשון, שני, שלישי ובתר-דוקטורט, וכן מלגות כלליות ופרסי הצטיינות.​