ייעוץ ומערכת שעות

קישור
  
הערותמסנן
הפקת מערכת שעות למחלקה

קישור למערכת האוניברסיטאית להפקת מערכת שעות במערכת האוניברסיטאית המכילה גם קורסי בחירה כללית ואנגלית

סוג
  
שם
  
הערותמסנן
יועצים סמסטר א תשעו.pdfיועצים סמסטר א תשעו
אישור חריג חייב להיות מאושר ע"י יו"ר ו.הוראה ולהעביר אישור זה למזכירות המחלקה
קורסי בחירה בחטיבה מהמחלקה למדעי המחשב שנה ג.pdfקורסי בחירה בחטיבה מהמחלקה למדעי המחשב שנה ג
טופס זה יש למלא בסוף שנה ב. יש להירשם לקורסים עפ"י החטיבה שבחרתם ובהתאם לרשימה הנמצאת השנתון. לקבלת אישור על קורס חריג בחטיבה (שאינו כלול ברשימות המפורסמות) יש לקבל אישור בכתב מהאחראי האקדמי של התוכנית הדו מחלקתית מתמטיקה ומדעי המחשב, ולהעבירו למזכירות המחלקה.
רשימת הקורסים המוכרים ללימודי השלמה למדעים לאתר המחלקה.pdfרשימת הקורסים המוכרים ללימודי השלמה למדעים לאתר המחלקה
לקבלת רשימה של קורסי בחירה כללית, בנוסף למפורסם בקובץ זה, יש להפיק מערכת שעות במערכת האוניברסיטאית (לינק נמצא למעלה ב"הפקת מערכת שעות")
רשימת קורסי לתלמידי מתמטיקה תשעז א.pdfרשימת קורסי לתלמידי מתמטיקה תשעז א
תאריכי הרשמה לקורסים באינטרנט  א תשעז.pdfתאריכי הרשמה לקורסים באינטרנט א תשעז
פרטים נוספים לגבי רישום ניתן למצוא בחוזר רישום בתאר הפקולטה לטבע הקישורhttp://in.bgu.ac.il/teva/Pages/news/0909212.aspx