דלג לתוכן העמוד
המחלקה
למתמטיקה
הירשמו ללימודים להרשמה

בעלי תפקידים במחלקה למתמטיקה

 

 • ראש המחלקה - פרופ' אילן הירשברג
 • סגן רמ"ח - פרופ' דניאל מרקייביץ

 

 יו"ר ועדות הוראה

 • יו"ר ועדת הוראה לתארים מתקדמים - ד"ר דמיטרי קרנר
 •  יו"ר ועדת הוראה לתואר ראשון - פרופ' אריאל ידין 

אחראים אקדמית על תכניות לימודים בתואר ראשון

 • וועדת הוראה לתלמידי מתמטיקה (בכל המגמות) שנה א פרופ' אריאל ידין
  וועדת הוראה לתלמידי מתמטיקה (בכל המגמות) שנים ב-ג פרופ' תם מאירוביץ'
  נציג בוועדת הוראה פקולטית, ואחראי על הכרה אקדמית בקורסי שירות וקורסים ממוסדות אחריםפרופ' איתן סייג
  תכניות המשותפות עם חשמל, פיסיקה ומכונותפרופ' ויקטור ויניקוב
   פרופ' ארקדי פוליאקובסקי

16-03-2010_052.jpg