כימיה כללית ואנליטית מעבדה א'-2

1. כימיה כללית ואנליטית מעבדה א'2 (כימיה שנה ב') (מ-1)/ יום א' 14:00 08:00

מרכז: ד"ר אייל ארבלי.

מדריכים: זבגלסקי טניה,מלישב רוית,כהן שרית,אלוש נועה.

 

2. כימיה כללית ואנליטית מעבדה א'2 (כימיה שנה ב') (מ-2) / יום ג' 15:00 - 09:00

מרכז: פרופ' טאלב מוקרי

מדריכים:  פרידמן הלנה; טובול טל,ישראלי רעות, שריטח כרם.