כימיה פיסיקלית- מעבדה מתקדמת א'-2

 כימיה פיזיקלית מעבדה א'2 (כימיה שנה ג') (מ-2) / יום ג' 12:00  8:00
 
מרכז: דר' יוני דובי
מדריכים:צדיקוב יונתן ,רותם ורדי .