כימיה אורגנית מעבדה ג'

כימיה אורגנית מעבדה ג' (רוקחות+מדעי החיים) / ה' 10:00-15:00 (מ-1)
מרכזת: ד"ר מיטל שמא מזרחי

מדריכים: פורקוש חגית, עוזי שקד, ברכה נחמד נוי, אבו רעד אנס.