כימיה אורגנית מעבדה ג'

כימיה אורגנית מעבדה ג' (רוקחות+מדעי החיים) / ה' 10:00-15:00 (מ-1)
מרכזת: ד"ר פנינה קריאף

מדריכים: מנטין דניאל, שליט הדס, בן לולו מור, שמש קרינה.