סדנא בכימית פני שטח וננוטכנולוגיה

יום א' 16:00-20:00, יום ה' 16:00-20:00

מרכזת ומדריכה: דר' יוליה דיטקוביץ'