פיסיקלית מעבדה א'-1

כימיה פיזיקלית מעבדה א'1 (כימיה שנה ב') / (מ-3) יום א' 9:00-13:00

מרכז:פרופ' עמיחי ורדי

מדריכים: ברעם מיכל, צדיקוב .


- כימיה פיסיקלית מעבדה א'1 (כימיה שנה ב')/ (מ-2) יום ד' 12:00-16:00
מרכז: פרופ' אייל ניר

מדריכים: צדיקוב יונתן,גולדשיין אלינה,בן לולו מור,אמינוב דניאל.