​​​​​​​חוזר לסגל ההוראה-כללים ונהלים לרענון לשנה"ל תשע"ח​

קישור לקובץ​