• מדעי המוח
  מטרות הלימוד במגמה למדעי המוח הן להקנות לסטודנטים ידע בסיסי במדעי העצב החל מרמת תא המוח הבודד ועד לרמת המוח השלם והאורגניזם המתנהג. הייחוד במגמה זו הוא בגישה הכוללת שמאפשרת להבין תהליכי עיבוד אינפורמציה, לימוד וזיכרון במוח וכיצד הם תורמים ליכולת של אורגניזמים שונים לשרוד בסביבה בא הם חיים. לימוד במגמה זו מאפשר הצצה ראשונית לעולם המורכב והמרתק של מדעי המוח שעובר מהפכה בעשור האחרון. במהלך הלימוד ניתן דגש מיוחד ללימודי הפיזיולוגיה שמאפשרים הבנה של התהליכים שמיוחדים למוח כאיבר ביולוגי שמעבד אינפורמציה.
 
 • קובץ קורסים:
  מבוא לניורוביולוגיה
  פתרון בעיות ביולוגיות במטל"ב
  תעלות יונים ומחלות
  נוירופיזיולוגיה של מערכות סנסורימוטוריות
  פסיכופרמקולוגיה
  מבוא לרשתות נוירונים
רשימה מלאה של הקורסים תוכלו למצוא בקישור לשנתון הפקולטה. http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/Shnaton/Shnaton.aspx
פירוט מלא של הסילבוסים בקורסי המחלקה בקישור הבא:
http://bgu4u.bgu.ac.il/html/an