55955_atar_eilat5.png​​​מבנה התוכנית

 • הלימודים במגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית מתקיימים בשנה הראשונה והשנייה במחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע. לימודי השנה השלישית מתקיימים בקמפוס אילת. התכנית היא בשיתוף פעולה עם המרכז הלאומי לחקלאות ימית באילת והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת. בתכנית הלימודים מושם דגש על הקניית ידע בתחומים האקדמיים הקשורים במדעי הים והחקלאות ימית, מדעי החיים וכן בביוטכנולוגיה ואקולוגיה ימית. התואר המוענק הוא  B.Sc. במדעי החיים מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

  בוגרי התוכנית יכולים להמשיך לתארים מתקדמים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, בכל תחומי הביולוגיה, רפואה, וטרינריה וכמובן ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית, וכן במסלול של תואר שני ושלישי במגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.

  הקורסים הנלמדים בתוכנית כוללים קורסי יסוד וכן מגוון רחב של נושאים עכשוויים. כדוגמת קורסים באבולוציה ימית, אקולוגיה ימית ימית, פיזיולוגיה של אורגניזמים ימיים, ביוטכנולוגיה, היבטים מולקולאריים של גנטיקה, רבייה ואימונולוגיה. לשנתון לחץ כ​אן​.

 • שכ"ל

  בשנתיים הראשונות של התוכנית הסטודנטים ייחויבו בתשלום שכר לימוד אוניברסיטאי כמקובל באוניברסיטת בן גוריון. במהלך השנה השלישית של הלימודים, זכאים הסטודנטים  למלגת שכר לימוד מלאה על פי הכללים והקריטריונים הנהוגים בקמפוס אילת. תלמידי המגמה שסיימו את שירותם הצבאי אחרי שנת 2010 זכאים בנוסף להחזר שכר לימוד עבור שנת הלימודים הראשונה, ע"פ חוק חיילים משוחררים. סטודנטים שיבחרו להוסיף ללימודיהם גם תעודת הוראה יזכו למלגה נוספת.

 • קורסים מיוחדים

  1. קורס "מבוא לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית" ניתן במרוכז במהלך הקיץ שלפני תחילת הלימודים.
   בנוסף לקורס מקצועי נוסף שניתן במרוכז במהלך הקיץ שבין שנה א' לשנה ב'.​

  2. כחלק משיתוף הפעולה עם מכוני המחקר באילת, סטודנטים מתאימים יוכלו לבצע פרויקט מחקר במהלך השנה השלישית של לימודיהם. הסטודנטים יצטרפו לצוות של אחת המעבדות באחד ממכוני המחקר הקיימים באילת, ותחת הנחיית ראש המעבדה וייקחו חלק במחקר הנמצא בקדמת המדע בתחום הביולוגיה הימית. ביצוע הפרוייקט מקנה 8 נק"ז. בסיום השנה הסטודנטים מציגים את עבודותיהם במסגרת יום המחלקה בבאר שבע וכן בטקס מצטיינים באילת. בעבר פרויקטים מצטיינים הובילו להצגה בכנסים מדעיים ולפרסום מאמר מדעי.

  3. קיימת אפשרות ללמוד מספר מוגבל של קורסים במכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת על פי תנאי הקבלה המקובלים במכון.​

  4. הקורס "ביולוגיה של דולפינים" מוצע כקורס בחירה הניתן במרוכז במעבדה הבינלאומית לחקר דולפינים שבריף הדולפינים באילת.​

  5. קיימת אפשרות ללמוד לתעודת הוראה לתיכונים במקביל ללימודי שנה ג'.

  6. קיימת אפשרות ללמוד קורסים אשר מוכרים לקראת תעודת "שימור ושיקום סביבות ימיות" אוסטרלית

  להרשמה לחץ כאן

 • בזמן הרישום ללימודים
  * בטופס הרישום יש לבחור ב"קמפוס 4" מהרשימה. רק בחירה באפשרות זו תאפשר הצגה של המגמה לביולוגיה ולביוטכנולוגיה ימית.

 • * בטופס ההרשמה תידרשו למלא מספר עדיפויות. יש לבחור במגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית באפשרות הראשונה או השניה. במידה שנרשמתם בעדיפיות ראשונות אחרות (רפואה למשל) ולא התקבלתם אליהן, יש לחזור לטופס הרישום ולהעביר את המגמה לביולוגיה ולביוטכנולוגיה ימית לעדיפות הראשונה.

 • סיכויי קבלה
  הקבלה ללימודים או הדחייה נקבעות לפי ציון סכם כמותי המשקלל את ציוני תעודת הבגרות וציוני החלקים השונים של הבחינה הפסיכומטרית.

 • תנאי הקבלה נקבעים אוטומטית בתחילת שנת הרישום, ותנאי דחיה אוטומטית. מועמדים העומדים בתנאי הקבלה האוטומטית מתקבלים מיידית. לאחר מכן מתקבלים בעלי הנתונים המתאימים ביותר בהתאם למספר המקומות הפנויים.

 • במקרים מיוחדים ניתן לפנות לוועדת חריגים.

 • תנאי הקבלה האוטומטית לשנה הקודמת היו:

  • זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר ומעלה.
  • בגרות במתמטיקה בהיקף 5 יח"ל בציון 60 או 4 יח"ל בציון 70​.
  • תינתן עדיפות למועמדים אשר למדו מקצוע ברמה של 5 יחידות לפחות במקצוע מאשכול המדעים:
   פיזיקה, כימיה, ביולוגיה או מדעי המחשב
  • ציון פסיכומטרי וגם סכם כמותי 585 ​לפחות.
  • ציון של 100 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי. 

  * קבלה ללא פסיכומטרי: לבעלי בגרות מלאה בממוצע 109 לפחות, הכוללת בגרות במתמטיקה ובגרות באנגלית בהיקף 5 יח"ל בציון 90 לפחות. כמו כן יידרשו לציון 200 לפחות במבחן אמי"ר.

לפרטים נוספים נא לפנות למוקד המידע האקדמי eilat@bgu.ac.il 08-6304518/9

קטע שמע של פרופ' נדב ששר מספר איך הפך לביולוג ימי