​​​​​​SubBanner170.jpg

שנתון הפקולטה ומידע נוסף

​​​​​​מידע נוסף ופירוט תכניות הלימודים ניתן למצוא בשנתון הפקולטה לשנת תשע"ח​ בקישור הבא - http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/Shnaton/Shnaton.aspx

 • מדעי החיים כללי

 • הלימודים כוללים מגוון רחב של קורסים מתחומים עיקריים במדעי החיים: ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, מדעי הצמח, פיזיולוגיה של התא ובעלי חיים, ביולוגיה חישובית וכו'.

 • מדעי החיים מחקרי

 • תוכנית המאפשרת לתלמידים להשתלב במחקר בשלב מאוד מוקדם לפי תחומי עניין ולהיחשף למחקר העכשווי בביולוגיה

 • מדעי החיים סביבתי

 • תוכנית המקנה ידע רחב באקולוגיה ובתחומים הקשורים לסביבה. הנושאים באקולוגיה מגוונים מאוד הן ברמות ארגון שונות והן בקבוצות אורגניזמים שונות. התוכנית גם מדגישה את חשיבות שמירת הטבע והצורך להגן על בתי גידול ומערכות אקולוגיות בשטחים פתוחים ושמורות טבע. ​

 • מדעי החיים - יישומי

 • שמטרתה להעניק כלים בסיסיים הקשורים ליוזמות, להקנות ידע וכלים יישומיים בתחום הביוטכנולוגיה להכנה לעולם הביוטכנולוגי המחקרי והתעשייתי 

 • ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

 • תוכנית המועשרת בקורסים הקשורים לביוטכנולוגיה ימית, חקלאות ימית ואספקטים אקולוגיים ימיים. לימודי התוכנית הימית מתקיימים בשנתיים הראשונות במחלקה למדעי החיים בקמפוס באר-שבע, ובשנה השלישית - באילת.
  בשל העלויות הגבוהות וההתחייבויות המנהלתיות והאקדמיות בקמפוס אילת, תלמיד המתקבל למגמה זו לא יוכל לעבור ממגמה זו למגמה אחרת במחלקה למדעי החיים במהלך לימודיו.

  • פסיכוביולוגיה 

  • תוכנית למצטיינים ללימודי מוח. התוכנית משותפת לשתי מחלקות, מדעי החיים ופסיכולוגיה. התואר שיינתן בתוכנית הוא .B.Sc (תואר בוגר במדעים) בפסיכוביולוגיה.

   קישור למידע נוסף

 • מדעי המוח

 • תוכנית שמקנה ידע בסיסי במדעי העצב החל מרמת התא ועד לרמת המוח השלם. התוכנית מאפשרת הצצה ראשונה לעולם מורכב ומרתק של מדעי המוח, עולם שעובר מהפכה בעשור האחרון. 

 • ביולוגיה חישובית 

 • תוכנית שמקנה כלים הדרושים כדי לנתח אינפורמציה ביולוגית מורכבת. לשם כך, נדרש רקע במדעי החיים ובמדעי המחשב. התוכנית כוללת קורסים בשני התחומים, המאפשרים לבחור באיזה תחום של הביולוגיה תרצו לנצל את יכולותיכם החישוביות.
   כדי להירשם לביולוגיה חישובית, יש להירשם למדעי החיים כמחלקה ראשית ולמדעי המחשב כחטיבה.
  הקבלה לתוכנית הינה בהתאם לתנאי הקבלה של שתי המחלקות (מדעי החיים ומדעי המחשב). 

 • קישור למידע נוסף​

 • מחלקה ראשית מדעי החיים עם חטיבה במחלקה אחרת 

 • ניתן להרכיב תוכנית לימודים דו-מחלקתית עם מחלקות הפקולטה למדעי הטבע או עם מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה בהן קיימת תכנית לימודים של מחלקה ראשית וחטיבה במחלקה משנית, וכן עם המחלקה לניהול בפקולטה לניהול.​

 • תואר כפול במדעי החיים וגיאולוגיה ומדעי הסביבה 

 • התוכנית מאפשרת היכרות מעמיקה ונרחבת עם שני תחומים אלו והבנה כוללת של תהליכים ביולוגיים וסביבתיים ושל האינטראקציה ביניהם לצד חוויות לימוד בשדה ובמעבדות מחקר. משך הלימודים – 4 שנים.