​​​​​​​​​​​​​SmallBanner_02.png

דרישות קבלה

דרישות הקבלה למחלקה למדעי החיים נקבעות על-ידי שיקלול של ממוצע הבגרות ושל המרכיבים השונים של ציון המבחן הפסיכומטרי. התוצאה של שיקלול זה מכונה "סכם כמותי".  ניתן לחשב את הסכם הכמותי באתר האוניברסיטה:

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/average_calc 

בנוסף ציוני הבגרות צריכים לכלול ציונים גבוהים במתמטיקה ובמקצוע מדעי נוסף.​

תנאי הקבלה למחלקה למדעי החיים:

לבירור תנאי קבלה:

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/admissions_portal.aspx

Image01.jpg

כל שילוב של מדעי החיים​ עם מח' אחרת חייב המועמד לעמוד בתנאי הקבלה של שתי המחלקות.

הערה: המחלקה רשאית לבצע שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לביקוש וההיצע

סיכויי קבלה

מאחר ודרישות הקבלה משתנות עם הזמן, סיכויי הקבלה משתנים גם הם. לשם הערכת סיכויי הקבלה לתואר ראשון ראו קישור לאתר: