נינה פרליס
ראש המחלקה
08-6461279
nperlis@bgu.ac.il

ליאורה מנחם
מזכירה
08-6461754
menaheml@bgu.ac.il

שני יוחנן-אלדובי
רכזת קשרי ציבור
08-6461279 
shaniay@bgu.ac.il


מדור אירוח כנסים ואירועים

איה בר-הדס
ראש מדור אירוח כנסים ואירועים
08-6461750
barhadas@bgu.ac.il 

דנה שוקרון
ע. ראש מדור
08-6428660
malkada@bgu.ac.il

אפרת בורנשטיין
מרכזת אירוח
08-6477671
efratbor@bgu.ac.il

הדס משה בראט
מרכזת אירוח
08-6461280
moshehad@bgu.ac.il

דורון גרסאיני
רכז אירוח
08-6461751
dorongr@bgu.ac.il ​​