02 דצמ' 2018

הלווין שוגר לחלל ב- 1 לאוגוסט 2017 ומאוקטובר 2017 משגר תמונות ייחודיות ובאיכות גבוהה של 110 אתרים במקומות שונים בעולם


 

הכנס הבינלאומי הראשון למשתמשי תוצרי הלווין הלווין הישראלי-צרפתי "ונוס"נערך בימים אלה בקמפוס שדה בוקר וכלל שלוש סדנאות שעסקו בתיקונים אטמוספריים.

הלווין הישראלי-צרפתי "ונוס", הראשון לתצפיות כדור הארץ, שוגר לחלל ב- 1 לאוגוסט 2017 ומאוקטובר 2017 משגר תמונות ייחודיות ובאיכות גבוהה של 110 אתרים במקומות שונים בעולם. מרבית שטח ישראל מכוסה על ידי 27 תמונות בגודל 27X27 ק"מ. ללווייני חקר סביבה חשיבות עולה בשנים האחרונות בעיקר לאור בעיות הסביבה של כדור הארץ כגון צפיפות אוכלוסין, התדלדלות שטחי החקלאות והמזון, זיהומים ואסונות טבע בקרקע, בים ובאוויר. "ונוס" מצויד במצלמה מיוחדת שיכולה לקלוט פרטים על פני כדור הארץ ב-12 אורכי גל, בהם גם פרטים שאינם נראים לעין.

הלוויין מצלם עשרות אתרי מחקר במקומות שונים על פני כדור הארץ ומספק לחוקרים, בראשותם של המדענים פרופ' ארנון קרניאלי, מנהל המעבדה לחישה מרחוק במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין והחוקר הצרפתי ז'רר דדיו מ-CESBIO הדמיות עם כושר הפרדה מרחבי של כ- 5 מ' וזמן חזרה של יומיים, תוך שהוא חוזר בכל פעם בדיוק לאותה זווית צילום, דבר שיאפשר לזהות שינויים תכופים בצמחייה, בקרקע, ובמים.

במסגרת הכנס, הציגו מדענים ישראלים וצרפתים מחקרים עדכניים על שימושי הלווין. המפגש נערך לכבודו של ד"ר ג'אן-איב לה גל, נשיא סוכנות החלל הצרפתית ונתמך על ידי תוכנית "עונת ישראל-צרפת 2018". במהלך הכנס המשתתפים ביקרו במרכז המדעי של וונוס, שהוקם בקמפוס שדה בוקר. מרכז זה מיועד לקליטת התמונות, עיבודם, שמירתם בארכיב הלאומי, והפצתם למשתמשי הקצה. ​