18 מרץ
09:00
- 20 מרץ
15:45

אולם אורן, בניין קרייטמן (26)בתאריכים 18-20 במרץ 2019 תתקיים סדנה בינלאומית במימון הקרן הלאומי למדע ISF בנושא: שימוש באומנות למחקר והעצמה סלוטוגנית של קבוצות מוחלשות, בה ישתתפו אורחים מחו"ל ומהארץ.

הסדנה תתקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ותעסוק באופן רחב ואינטגרטיבי בשיטות מחקר מגוונות וחדשניות העוסקות בגורמי חוסן ודרכי התמודדות במצבי לחץ וקונפליקט בקרב אוכלוסיות מיעוט. נעשה ניסיון להבין דמיון ושוני בדרכי ההתמודדות של קבוצות אלו, בהשוואה לקבוצות רוב מערביות. 

במהלך ימי הסדנה, תוצגנה ע"י מרצים בעלי שם בארץ ובעולם, עבודות מחקר בהן נעשה שימוש באומנויות שונות על מנת להעצים וליצר שינוי חברתי בקרב קבוצות מיעוט וקבוצות מוחלשות כגון הבדואים בנגב, האינדיאנים בארה"ב ועוד.

 

חברי הועדה המארגנת:

פרופ' ארנה בראון-לבינסון, התוכנית לניהול וישוב סכסוכים

פרופ' אפרת הוס, המחלקה לעבודה סוציאלית

ד"ר חאלד אל סייד, פוסט דוקטורנט בתוכנית לניהול וישוב סכסוכים ומרצה במכללת קיי

מר חסן גנאים, דוקטורנט בתוכנית לניהול וישוב סכסוכים

תוכנית מלאה