15 מרץ 2019
09:30
-12:30

עשור לסדרה שישי ציוני בדרכים 

המכון למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המועצה האזורית רמת נגב ומדרשת שדה-בוקר
חוברים זו השנה העשירית לסדרת "שישי ציוני בדרכים"

נכיר אנשי חזון ומעשה במרחב בו הם פועלים ונחשף לתופעות משמעותיות בנגב

 

צריף בן-גוריון: אתגרים בהנחלת מורשת בימינו

​​איך מנחילים מורשת? איך מושכים את דור העתיד להתחבר לעבר?

המפגש כולל סיור ושיחה בצריף בן-גוריון, הקרנת הסרט 'בן-גוריון, אפילוג', זוכה פרס אופיר לסרט התיעודי הטוב ביותר לשנת 2017 ושיחה על ההתרחשות מאחורי הקלעים עם במאי הסרט יריב מוזר. 

 

לפרטים, הרשמה וסידורי הסעה:

שוש בן שטרית
054-3059243 ,08-6592103

shsh@bgu.ac.il

מחיר למשתתף: 50 ₪
הסעות: יש לתאם מקום מראש - עד יום ב' בצהריים בשבוע בו מתקיים סיור בו מבקשים להשתתף.