02 דצמ'
16:00
- 06 דצמ'
16:00

לובי בית הסטודנט

דיקנאט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים מתכבדים להזמינכם/ן
להדלקת נרות וחלוקת סופגניות במהלך חג החנוכה בלובי בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי בשעה 16:00

חג אורים שמח!


» ביום ראשון ידליקו את הנרות:
פרופ' חיים היימס, רקטור האוניברסיטה ומשי בירנבאום, רמ"ד אקדמיה

» ביום שני ידליקו את הנרות:
הרב גיל הכהן בליזובסקי, רב בית הכנסת באוניברסיטה וירון קליין, סיו"ר אגודת הסטודנטים

» ביום שלישי ידליקו את הנרות:
מר דוד ברקת, סגן נשיאה ומנכ"ל האוניברסיטה ושיר בוגנר, רמ"ד תרבות

» ביום רביעי ידליקו את הנרות:
פרופ' רבקה כרמי, נשיאת האוניברסיטה ועדי אהרוני, יו"ר אגודת הסטודנטים

» ביום חמישי ידליקו את הנרות:
פרופ' משה כספי, דיקן הסטודנטים וצאלה צורף, רמ"ד מעורבות


פוסטר הדלקת נרות חנוכv