• ​נוהל מסירת הודעות לבטיחות קרינה


  בכל מקרה של תקלה או חשש לתקלה יש להודיע מיידית לבטיחות קרינה.

  ניתן להיעזר במוקד מחלקת הביטחון בטלפון 61555 כדי לאתר את ממונה בטיחות קרינה.

  1. ממונה בטיחות קרינה: רפי סרברו, טלפון בעבודה (61314) 6461314. פקס 72171 .
  כתובת בבית: רח' שער הגיא 15/29 טלפון: 6105881. 
  טלפון נייד- 95999 מטלפון פנימי באוניברסיטה, או : 052-8795999
  הודעות שגרתיות ניתן להעביר גם בדואר אלקטרוני: srebro@bgu.ac.il

   2. ממלא מקום האחראי: אברהם אדרי טלפון עבודה 77790 טלפון בית: 052-3346192

  3.  מזכירות המחלקה להנדסה גרעינית, טלפון: 6461312/1

  4. במקרה תקלה,כאשר לא ניתן לאתר את עובדי בטיחות קרינה של האוניברסיטה
  יש לפנות למוקד חירום קמ"ג (24 שעות):  08-6568222, 08-6568350