כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Operation Division

 ייעוד האגף
 מתן שירות מקצועי, מהיר ויעיל לחברי הסגל, הסטודנטים והמבקרים תוך שמירה על סביבת עבודה בטוחה, נקייה ובטיחותית, 
 תוך התחשבות בייעודה האקדמי של האוניברסיטה ושמירה על צביונה החברתי סביבתי הייחודי.