התכנית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב - הדרך שלך לאקדמיה

אנחנו בנגישות מאמינים בפוטנציאל של כל תלמיד לממש את שאיפותיו. מתוך כך אנו פועלים למען חשיפה והנגשת העולם האקדמי לכמה שיותר תלמידי תיכון. יתרה מכך, אנו מאמינים כי התכנית פותחת דלתות ללמידה מאוחרת יותר על ידי חשיפה לשיטות הלימוד האוניברסיטאיות, הכרת מרצים וצבירת נקודות זכות. התכנית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב הינה תכנית אזורית ייחודית הפועלת מזה-16 שנים. אנו מציעים חשיפה מיוחדת של תלמידי תיכון לעולם האקדמאי והקניית ידע מגוון שאינו חשוף בפניהם בבתי הספר. אנחנו פועלים במטרה להביא לחיזוק הפוטנציאל של המוביליות החברתית של צעירי הנגב, צמצום פערים לימודיים בין תלמידי הדרום לחבריהם במרכז והגדלה משמעותית במספר תלמידי הדרום הפונים, מתקבלים ומצליחים בלימודיהם באוניברסיטה, בעיקר במחלקות התחרותיות.

ההשתתפות בתוכנית הנגישות להשכלה גבוהה לאורך שלוש שנים עם ממוצע ציונים של 70 לפחות מקנה לתלמיד עד 4 נקודות זכות.

למי? בוגרי כיתות ט'.

הצטרפות לתכנית: ההשתתפות בתכנית היא השתתפות בית ספרית. מנהלי בית ספר ורכזי מדע מתבקשים לפנות אלינו במייל על מנת לבחון את האפשרות של צירוף בית ספרכם לתכנית. לתכנית ניתן להצטרף אך ורק בתחילת כיתה י'.

מיון והרשמה: מיון ורישום  של התלמידים לתכנית נעשה על ידי רכז בית ספרי. על מנת לברר מי הרכז בבית ספר שלכם אתם מתבקשים לפנות אלינו.

 

מבנה לימודים

התכנית מתפרסת על שלוש שנות לימוד. כל מפגש בנוי מארבע שעות אקדמיות ומורכב משני שיעורים-שיעור ראשון ושיעור שני. במהלך השנה כל תלמיד לומד שני קורסים - קורס אחד מתחום מדעי הטבע/הנדסה וקורס שני מתחום מדעי הרוח.

מתי? ימי שישי בבוקר במהלך שנת הלימודים האקדמית

עלות: 800 ש"ח לשנה

 

מסלולי התמחות

מסלול כללי אוניברסיטאי - מסלול תלת שנתי

במסלול כללי אוניברסיטאי ראשי תלמיד לבחור מכלל הקורסים המוצעים (מלבד קורסים "מבוא לרפואה").  קורס אחד ממדעי הטבע/ הנדסה וקורס נוסף ממדעי הרוח. ניתן לבחור שני קורסים מתחומי מדעי הטבע והנדסה. במהלך שלוש שנים ילמד תלמיד סה"כ ששה קורסים שונים.

מסלול לימודי רפואה - מסלול תלת שנתי

הלימודים בקורסי הרפואה מתפרשים על פני כל יום הלימודים בחטיבה האוניברסיטאית. (שיעור ראשון ושני). הבוחר במסלול זה משתתף במהלך כל השנה בקורס רפואה בלבד ואינו בוחר קורסים אחרים מהמקבצים לעיל.

הקורס מבוא לרפואה ב' מיועד לתלמידי שכבה י"א ומבוא לרפואה ג' לתלמידי שכבה י"ב'.

למסלול זה ניתן להצטרף רק בכיתה י'.

למסלול הרפואה (רפואה ב' ו – ג'), יהיה רשאי להמשיך תלמיד שהישגיו האקדמיים מאפשרים זאת.

 

נשמח לראותכם אתנו!

 

יצירת קשר

טלפון: 08-6461321

פקס: 08-6472854

דוא"ל: negishut@bgu.ac.il