מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה מעביר קורסים במכניקה וחשמל ומגנטיות ברמה של 5 יח"ל בפיזיקה. הקורסים מיועדים לתלמידי תיכון מבאר-שבע והסביבה כתגבור ללימודי פיזיקה בבית הספר. הלימודים מועברים ע"י מורים מהאקדמיה בעלי ניסיון רב בהוראה על פי הסילבוס של משרד החינוך. בלימודים ישולב שימוש בציוד פיזיקאלי מתקדם ויבוצעו מעבדות. הלימודים הם במהלך חופשת הקיץ.