מחנה קיץ בנושא אסטרונומיה הכולל בנוסף לתוכנית הלימודים, גם פעילות חברתית מהנה ומגוונת. במסגרת מחנה הקיץ הילדים נחשפים לאסטרונומיה, מתמטיקה ולנושאים מדעיים מגוונים מתוך רצון לחזק את הנושאים הללו לקראת שנת הלימודים. הפעילות במחנה נמשכת שבועיים (סה"כ 10 ימים) וכוללת תחרויות, סדנאות בנייה, שיעורי פלנטריום, סיור מדברי הכולל תצפית אסטרונומית ועוד.

  • אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות א'-ט' בקבוצות גיל שונות (התכנים הלימודיים במחנה הקיץ המיועד לכיתות ז'-ט' מועברים בשפה האנגלית).

  • מיקום הפעילות: בית יציב ומרכז אילן רמון.

  • זמני הפעילות: במהלך חופשת הקיץ.