20 מרץ 2019
10:15
-11:30

אולם 001 בבניין 98

​​​?