פרופ' גנאל צבי

פרופסור חבר מתאם אקדמי קמפוס אילת

חדר:
בניין 98 חדר 211
טלפון:
972-8-6428515
מייל:
 tganel@bgu.ac.il
שעות קבלה:
בתאום מראש דרך המייל