המגמה לפסיכולוגיה חברתית
 
מטרת המסלול היא להכשיר מדענים חוקרים בתחום הפסיכולוגיה החברתית. התלמידים ירכשו ידע נרחב בתיאוריות וממצאים עיקריים בפסיכולוגיה חברתית, ובמספר תת-תחומים בפסיכולוגיה חברתית, כגון כלכלה התנהגותית, קוגניציה חברתית, וקבלת החלטות.
 
ההכשרה מתחילה במ"א, מתוך ציפייה שהסטודנטים בעלי ההישגים הגבוהים (אנו מקווים שאלו יהיו מרבית התלמידים) ימשיכו ללימודי דוקטורט. ניתן להמשיך מהמ"א לדוקטורט באופן ישיר באמצעות המסלול המשולב. במסלול המשולב מורחבת עבודת המ"א לעבודת דוקטורט והציון הניתן על הצעת הדוקטורט מהווה ציון מ"א.
 
המסלול מציע התמחות בנושאי היסוד של הפסיכולוגיה החברתית, תוך התמקדות בנושאי תפיסת העצמי, עמדות, סטריאוטיפים, קבלת החלטות, מוטיבציה, שליטה עצמית, רגשות, מוסר, חקר סכסוכים, פסיכולוגיה כלכלית (כלכלה התנהגותית) והיבטים יישומיים של תיאוריות בפסיכולוגיה חברתית. המסלול מקנה לתלמידים הכרות קרובה עם נושאים בהם  מתמודדת היום הפסיכולוגיה החברתית, ומכשיר אותם למחקר בתחום הבין אישי, קבוצתי ובין קבוצתי. ייחודו של המסלול בכך שהוא מאפשר לתלמידים ללמוד בהקשר אינטרדיסציפלינרי ולשלב בעבודתם היבטים חברתיים וקוגניטיביים. במסגרת זו המסלול מקנה לתלמידים הכשרה מתודולוגית רחבה ושיטות מחקר הניתנות ליישום במסגרות מחקריות שונות.

במסגרת תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, ניתן להגיש מועמדות להדגש מדעי הנתונים בפסיכולוגיה. בהדגש זה ירכשו הסטודנטים יכולות וידע במדעי הנתונים (Data Science), וילמדו כיצד ליישם ידע זה בתחום הפסיכולוגיה לפרטים נוספים בהרחבה.
 
 
  
תחומי עיסוק
ד"ר מיכאל גלעד - ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתי

תחום המחקר הכללי שלי הוא social cognitive neuroscien​ce.
חוקרים בתחום זה מנסים להבין בני אדם באמצעות שילוב בין התיאוריות של הפסיכולוגיה החברתית ושל הפסיכולוגיה הביולוגית והאבולוציונית, ובאמצעות שימוש בשיטות מחקר התנהגותיות ובהדמייה מוחית.
אני מתעניין במיוחד בתהליכים של perspective-taking, הפנמה, וסימולציה מנטאלית (mental simulation) וכיצד התהליכים הללו באים לידי ביטוי בהקשרים התנהגותיים חשובים--כגון שליטה ברגשות וקבלת החלטות במישור הפוליטי​.

פרופ' דויד לייזר

תחומי עניין עיקריים :פסיכולוגיה כלכלית, קבלת החלטות, תאוריות נאיביות של המבוגר, והתפתחות החשיבה והידע אצל ילדים.​

פרופ' יואלה ברבי – מאייר

חוקרת בתחום של קבלת החלטות אינדיבידואלית ובהקשרים חברתיים. נושאי מחקר עיקריים כוללים הוגנות, דילמות חברתיות ומשא ומתן.​

ד"ר טל אייל

מוטיבציה ושליטה עצמית, הקשר בין רגשות ומוטיבציה, קוגניציה חברתית, מרחק פסיכולוגי, עמדות וערכים, מוסריות.

ניתן למצוא בספרות מדע פופולארי הרבה ספרים המציגים ממצאים ותיאוריות מפסיכולוגיה חברתית. אנו מזמינים אתכם להעמיק באופן אקדמי בנושאים אלו ואחרים אצלנו במחלקה.