דלג לתוכן העמוד
המחלקה
לפסיכולוגיה
הירשמו ללימודים להרשמה

מידע למועמדים לתארים מתקדמים

תארים מתקדמים בפסיכולוגיה
 

התארים המתקדמים בפסיכולוגיה מיועדים להעמקת הידע במדע הפסיכולוגיה, להכשרת חוקרים בפסיכולוגיה ולהכשרת מטפלים קליניים בעלי הבנה ויכולת מחקרית מהמעלה הראשונה.

אנו מעודדים מצוינות בתחום המחקר באמצעות מלגות מחיה, עבודת מחקר במעבדות, השתתפות בכנסים מדעיים בעולם, וסביבת לימוד והכשרה עם אוריינטציה מחקרית חזקה. 

הלימודים לתארים מתקדמים מתקיימים בחמש מגמות: המגמה לפסיכולוגיה קלינית, המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית, המגמה לפסיכולוגיה חברתית, המגמה לפסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח

והמגמה לפסיכולוגיה במערכת החינוך (בשיתוף עם המחלקה לחינוך).

בנוסף - המחלקה מציעה תוכנית השלמה לתואר שני במגמה החברתית ובמגמה הניסויית: קוגניציה ומוח.​

המגמה לפסיכולוגיה ניסויית, קוגניציה ומח
ראש המגמה: ד"ר יואב קסלר
התכנית לקוגניציה ומוח מבוססת על קבוצת חוקרים באוניברסיטת בן-גוריון העוסקים במגוון של נושאים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, נוירופסיכולוגיה ופסיכוביולוגיה. התכנית מאפשרת התנסות מחקרית הן בדגש מחקרי/תיאורטי והן בדגש מעשי. עוד מידע... 
המגמה לפסיכולוגיה חברתית
ראש מגמה: ד"ר יואב בר-ענן
מטרת המסלול היא להכשיר חוקרים בתחום הפסיכולוגיה החברתית. התלמידים ירכשו ידע נרחב בתיאוריות וממצאים עיקריים בפסיכולוגיה חברתית, ובמספר תת-תחומים בפסיכולוגיה חברתית, כגון כלכלה התנהגותית, קוגניציה חברתית, וקבלת החלטות. עוד מידע...
​​המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית
ראשת מגמה: ד"ר נעמה עצבה-פוריה
תכנית הלימודים במגמה לפסיכולוגיה התפתחותית תכשיר פסיכולוגים התפתחותיים לעבודה בגיל הרך, תוך מתן דגש על  חשיבה רחבה המאפשרת הבנה של תהליכים התפתחותיים בסיסיים והסתכלות מקיפה על התפתחות הילד/ה כמושפעת מסביבתו, מהמבנה הביולוגי שלו, ומיחסי הגומלין שלו עם הסביבה. עוד מידע...
 
המגמה לפסיכולוגיה קלינית
ראש​ מגמה: ד"ר גדעון אנהולט​
תכנית הלימודים במגמת פסיכולוגיה קלינית נועדה להכשיר פסיכולוגים קליניים וחוקרים בפסיכולוגיה. אנו מכשירים פסיכולוגים קליניים בעלי מחויבות לאבחון וטיפול בבעיות נפשיות חמורות, יכולת לעבוד עם ילדים ,מתבגרים ומבוגרים, התעניינות בבסיס הנוירו-פסיכולוגי של פסיכופתולוגיה, פסיכודיאגנוסיקה ופסיכותרפיה, ומחויבות לטיפול מבוסס מדע. עוד מידע...
המגמה לפסיכולוגיה במערכת החינוך
 ראשת מגמה: פרופ'​ תהילה קוגוט
המגמה מכשירה את בוגריה למחקר ולעבודה בתחום הפסיכולוגיה החינוכית. מודגשים נושאים הקשורים לקידום התפתחות ורווחה נפשית של תלמידים ומורים במערכות החינוך ובהקשרים משפחתיים. היבט ייחודי הוא הכשרה בעבודה מערכתית עם מנהלים ומורים בבתי ספר. בוגרי התכנית יכולים להתחיל התמחות בפסיכולוגיה חינוכית מטעם משרד הבריאות. עוד מידע...
​​
תוכנית השלמה לתואר שני בפסיכולוגיה במגמה לפסיכולוגיה ניסויית: קוגניציה ומוח או במגמה החברתית

התכנית מיועדת למועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה, המעוניינים להתקבל ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות: ניסויית: קוגניציה ומוח או חברתית. למתקבלים לתוכנית זו תקבע תוכנית של קורסים להשלמה.
ההשלמות תתבצענה לאורך שנה לפני הקבלה לתואר השני.
עוד מידע...
 
 
 לפרטים נוספים: