דלג לתוכן העמוד
הפקולטה למדעי
הרוח והחברה
הירשמו ללימודים להרשמה

הנחיות רישום לקורסים

סטודנט/ית יקר/ה

חלון הזמן להרשמה לקורסים, שהוקצה ע"י הפקולטה, הינו אישי ומותאם להתקדמותך בלימודים כסטודנט.

הקפדה על שימוש מושכל בחלון זמן זה, תאפשר לך להירשם ולהשתתף בקורסים המיועדים למחזור שלך ובכך להשלים את לימודיך לתואר במועד.

שימוש בחלון הזמן לא בהתאם ליעודו המקורי, ולא לצרכיך האישיים, מהווה  עברת משמעת. סטודנט שיימצא כי ניצל לרעה זכות זו, יועמד לדין משמעתי בפני בית דין למשמעת סטודנטים

בכל שאלה ובעיה ניתן לפנות למזכירות הפקולטה

בטלפון 08-6477777

 

חוזר רישום לתואר ראשון לקורסים לסמסטר א', שנה"ל תשע"ח

חוזר רישום לתואר שני לקורסים לסמסטר א', שנה"ל תשע"ח