כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Faculty of Humanities and Social Sciences

הנחיות רישום לקורסים

 
סטודנט/ית יקר/ה
חלון הזמן להרשמה לקורסים, שהוקצה ע"י הפקולטה, הינו אישי ומותאם להתקדמותך בלימודים כסטודנט.
הקפדה על שימוש מושכל בחלון זמן זה, תאפשר לך להירשם ולהשתתף בקורסים המיועדים למחזור שלך ובכך להשלים את לימודיך לתואר במועד.
שימוש בחלון הזמן לא בהתאם ליעודו המקורי, ולא לצרכיך האישיים, מהווה  עברת משמעת. סטודנט שיימצא כי ניצל לרעה זכות זו, יועמד לדין משמעתי בפני בית דין למשמעת סטודנטים
בכל שאלה ובעיה ניתן לפנות למזכירות הפקולטה
בטלפון 08-6477777